De aanmelddatum is verstreken. Wilt u nog deelnemen neemt u dan contact op met Ron Houweling 06 57 93 55 44.