Marion Spelt

Marion Spelt

Visie en gezag

fedecom
Traditioneel wordt onder zakelijke belangenbehartiging verstaan dat clubs proberen invloed uit te oefenen op de overheid om regels en wetten voor de bedrijven (of andere belangengroep) minder knellend of ruimer te maken zodat kosten worden verlaagd of opbrengsten verhoogd. Vroeger was dat speelveld ook overzichtelijk. Er waren belangenorganisaties van werkgevers en werknemers en er waren ministeries en politieke partijen. De belangenorganisaties zaten met de ambtenaren van ministeries te polderen en er kwam altijd wel een compromis waar ieder zich een beetje in terug kon vinden. Maatschappelijke groeperingen en grote bedrijven bemoeien zich meer en meer met de regelgeving en benutten de publieke opinie (via de media) om ook hun lobbygeluid te laten horen. Met de groei van de economie en de welvaart groeit het aantal lobbyclubs en politieke partijen en is het aantal meningen en belangen exponentieel aan het groeien. En allemaal denkt men de regelgeving in de gewenste richting bij te sturen. Maar de onderlinge verdeeldheid, ook in de landbouw, is steeds groter aan het worden. Gemeenschapszin en acceptatie van ingrijpende maatregelen zijn ver te zoeken....

Wat kan wel, dat kunnen wij wel

“We zullen moeten bewijzen dat bestaande innovaties werken en bewezen meehelpen aan het terugbrengen van de uitstoot” Nederlands politieke redder in nood, Johan Remkes, heeft zijn rapport opgemaakt. Op basis van gesprekken met boeren, bestuurders en andere betrokken partijen komt…

Inflatie

fedecom

De grote vraag is of grondstoffen nog wel beschikbaar zijn en hoe de prijsstijgingen in de keten worden doorberekend’ Je hebt van die periodes dat het lijkt alsof alles ineens drie keer zo duur is geworden. Oorzaken zijn vaak wel…