Categorie Blog

En de boer ploegde voort

En de boer ploegde voort Als ik dacht aan Oekraïne, dan dacht ik als eerste altijd aan het woord ‘graanschuur’. De graanschuur van Europa en andere continenten met zijn uitgestrekte velden. Dit woord is vervangen door ‘brandhaard’ en hoe groot…

Belangenbehartiging: een vak met nieuwe uitdagingen

fedecom
Traditioneel wordt onder zakelijke belangenbehartiging verstaan dat clubs proberen invloed uit te oefenen op de overheid om regels en wetten voor de bedrijven (of andere belangengroep) minder knellend of ruimer te maken zodat kosten worden verlaagd of opbrengsten verhoogd. Vroeger was dat speelveld ook overzichtelijk. Er waren belangenorganisaties van werkgevers en werknemers en er waren ministeries en politieke partijen. De belangenorganisaties zaten met de ambtenaren van ministeries te polderen en er kwam altijd wel een compromis waar ieder zich een beetje in terug kon vinden. Maatschappelijke groeperingen en grote bedrijven bemoeien zich meer en meer met de regelgeving en benutten de publieke opinie (via de media) om ook hun lobbygeluid te laten horen. Met de groei van de economie en de welvaart groeit het aantal lobbyclubs en politieke partijen en is het aantal meningen en belangen exponentieel aan het groeien. En allemaal denkt men de regelgeving in de gewenste richting bij te sturen. Maar de onderlinge verdeeldheid, ook in de landbouw, is steeds groter aan het worden. Gemeenschapszin en acceptatie van ingrijpende maatregelen zijn ver te zoeken....

Vreemde tijden

fedecom
Vanaf de uitbraak van COVID-19 oftewel Corona staat de wereld op zijn kop. En ons dagelijks leven en werken ook.

Bouwen aan Vertrouwen

fedecom
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat blijkt als je de stikstofcrisis, de PFAS-ellende en de misère rond de CO2-maatregelen volgt.

Klimaat en kringloop

fedecom
De tegenstellingen in de samenleving lopen op wanneer het gaat om de opwarming van de aarde. We krijgen het ...