Contributie

Contributieregeling Fedecom 2024

De jaarlijkse contributie voor leden is gebaseerd op de volgende tarieven:

 • Een vaste basiscontributie van € 534,24 per lid:
 • Een variabele contributie naar rato van het aantal medewerkers (voor 2024 geldt een tarief van € 15,55 per medewerker in dienst; tot een maximum van 200 medewerkers (inclusief ondernemer), hetgeen overeenkomt met een maximum van € 3.110,-)
 • Een variabele contributie naar rato van de bruto-omzet (voor 2024 geldt een tarief van € 7,76 voor elke bruto-omzet van € 200.000,-; tot een maximum van € 40 mln., hetgeen overeenkomt met een maximum van € 1.552,-)
 • Het lidmaatschap is verbonden aan het lidmaatschap (en de activiteiten) van één van de vijf afdelingen van Fedecom:
  1. Landbouwtechniek (trekkers, werktuigen, oogstmachines voor de akkerbouw en veehouderij)
  2. Veehouderijtechniek (melkwinningstechniek en stalsystemen)
  3. Tuinbouwtechniek (techniek voor glastuinbouw, vollegrondstuinbouw, boomteelt en fruitteelt)
  4. Groentechniek (machines voor groenbeheer, park, golf- en recreatieterreinen en infrastructurele werken)
  5. Industrie & Intern Transport (heftrucks en intern transportsystemen)

Naar keuze kan ook worden deelgenomen aan activiteiten van één of meerdere extra afdelingen. Het lidmaatschap van elke extra afdeling kost aanvullend € 459,75.

 • Indien er in de bedrijfsstructuur meerdere vestigingen of werkmaatschappijen lid zijn van Fedecom, dan kunnen die voor de contributieberekening gezamenlijk als één lid worden behandeld. De bedrijven dienen dan één van de werkmaatschappijen als hoofdlid aan te wijzen. De andere werkmaatschappijen zijn dan concernlid. Het aantal medewerkers en bruto-omzet van het concernlid dient wel meegerekend te worden in het totaal van het hoofdlid.

 • Voor nieuw toetredende leden geldt een éénmalige entreevergoeding van € 473,45 vanwege het kunnen participeren in het opgebouwde vermogen van Fedecom.

De specificatie voor uw bedrijf is op de factuur vermeld. Fedecom heeft voor de berekening de gegevens gebruikt die u eerder hebt aangeleverd. Mocht u geen opgave hebben gedaan van de omzet of het aantal medewerkers, dan heeft Fedecom het medewerkersdeel respectievelijk het omzetdeel nogmaals berekend.

Onjuiste specificatie?

Als het aantal medewerkers of de omzet niet juist is, of wanneer er een wijziging in het aantal medewerkers of de omzet heeft plaatsgevonden, dan vragen wij u vriendelijk om binnen één maand na toezending van de contributiefactuur contact op te nemen met het secretariaat van Fedecom (secretariaat@fedecom.nl).

Dienstverlening van Fedecom in het kort

Als ondernemer bent u gericht op alle aspecten van het ondernemerschap. Fedecom ondersteunt uw ondernemerschap op het vlak van regelgeving, marktinformatie, innovatie, opleidingsprogramma’s, etc. Over allerlei actuele onderwerpen en ontwikkelingen berichten wij leden regelmatig via de digitale Nieuwsbrief, de website of het ledenmagazine. Een lid van Fedecom kan ook gebruik maken van de ledenvoordelen, zoals korting op verzekeringen en op standhuur ATH en GTH, informatie over kentekenen en toelatingseisen, opleidingsfaciliteiten via Tim en veiligheidskeuringen via VA-Keur. Fedecom roept leden op om actief gebruik te maken van de diensten die worden geboden, zie hiervoor www.fedecom.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.