Gezocht: eendracht en daadkracht

Als je de media volgt word je bepaald niet vrolijk van de nieuwsberichten.We ervaren dagelijks hoe verdeeld de bevolking en de politiek zijn over coronamaatregelen, stikstofbeleid en woningbouw. Ontevredenheid en wantrouwen liggen op elke hoek van de straat op de loer. En voor elke mening en opinie hebben we langzamerhand wel een eigen politieke partij, vereniging of actiegroep. Opvallend zijn de uitingen van aversie tegen de zittende macht en de autoriteiten. We zouden bijna vergeten dat we één van de gezondste en rijkste volkjes ter wereld zijn. Zijn we daarom zo verwend geraakt en overtuigd van ons eigen gelijk dat we begrip en respect voor de ander zijn kwijtgeraakt? Wederzijds respect is juist de basis van het succes van de Nederlandse koopmansgeest en zakelijke dienstverlening. Ook in onze branche.

Nu ik als voorzitter van Fedecom van wat dichterbij de politiek, het debat tussen organisaties en de initiatieven van verschillende bedrijven meemaak, merk ik de onderlinge verdeeldheid tussen de diverse stakeholders. Het maakt het lastig en ingewikkeld en het legt de aandacht op allerlei bijzaken in de belangenbehartiging waardoor die niet tot de kern van het probleem komt. Absoluut dieptepunt ligt rondom het optreden van AgriNL, waarin gerespecteerde organisaties en bedrijven in de agrifood sector een plan hadden gemaakt om uit de misère van stikstofstofbeperkingen voor boeren te komen. Voordat het plan überhaupt besproken kon worden, was het al van tafel geveegd door andere boerenorganisatie dan de LTO en bleken uiteindelijk de verenigde partijen in AgriNL het zelf ook niet eens te zijn over het plan. Kortom, voordat AgriNL een zakelijk perspectief heeft kunnen laten zien is het al jammerlijk ter ziele gegaan. Het is ongelooflijk jammer en triest dat zo het onvermogen en de onmacht van die sector om tot een dialoog te komen over gemeenschappelijke belangen, publiekelijk ten toon is gespreid. Dat levert de sector in ieder geval geen credits op in de huidige politieke formatiebesprekingen.

Toch blijf ik geloven dat we uit de spiraal van verdeeldheid, onderling wantrouwen en kretologie kunnen
komen. Uiteindelijk zal iedereen beseffen dat zo lang we overal tegen zijn, de noodzakelijke duidelijkheid en zekerheid alleen nog maar langer op zich laten wachten. Ondernemers in de bouw, groenbeheer, logistiek en ook in de landbouw hebben immers niks aan het vooruitschuiven van lastige beslissingen. Als de overheid duidelijke kaders biedt, bouwen ondernemers hun eigen toekomstperspectief wel. Als ondernemers zelf meer verantwoordelijkheid nemen, minder naar een ander wijzen en meer luisteren naar die ander, dan vinden we respect en krijgen we waardering terug. Uiteindelijk ook van de politiek en van de bevolking. Onze branche biedt gebruikers meer dan ooit mooie en betaalbare oplossingen om uitstoot van stikstof, CO2, gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, etc. drastisch te verminderen. Zouden we met organisaties en stakeholders niet veel meer energie moeten steken in het aantrekkelijk en praktisch toepasbaar maken van deze oplossingen? Het Fedecom bestuur is bereid om met hopelijk veel andere partijen hiervoor de handen uit de mouwen te steken. Daadkracht, gebouwd op eendracht.
Daarmee hebben we in het verleden al vaker vele crises overwonnen. En dat is wat we vandaag de dag ook weer nodig hebben. Wie bouwt er mee?

Menko Boersma
voorzitter Fedecom

voorzitter@fedecom.nl