KOM

Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM)

Kwaliteitsborging neemt ook in de landbouw een steeds belangrijkere positie in. Eén eis is een verplichte jaarlijkse controle van de melkinstallatie.

De vereniging van importeurs en fabrikanten van en groothandelaren in melkwinnings- en bewaarapparatuur alsmede van automatisering voor de veehouderij (VEMI) is in samenwerking met het toenmalige IKC-Landbouw en het toenmalige Landbouwschap in september 1994 gestart met een project ‘Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties’ (KOM). Het doel van het project was de kwaliteit van het onderhoud van de melkinstallatie te waarborgen en, waar nodig, te verbeteren. Daarnaast werden het uniformeren en vastleggen van het onderhoud nagestreefd. Er zijn opleidingen opgezet en er worden jaarlijkse bijscholingen verzorgd voor de onderhoudsmonteurs. Ook worden de ISO-normen uitgedragen. Steekproefsgewijze vindt er een beoordeling plaats van de binnengekomen meet- en adviesrapporten.

Lees hier meer informatie over KOM

‘Goed onderhoud en afstelling heeft een positieve invloed op de levensduur en de restwaarde