Aanvragen van invoer typegoedkeuringen voor versnelde inschrijving

De Versnelde Inschrijving (VI) is vanaf 15 juni jl. beschikbaar voor land- en bosbouwtrekkers, land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken machines.

De praktijk leert dat alvorens nieuwe voertuigen met een typegoedkeuring online kunnen worden geregistreerd, de typegoedkeuring dient te worden geregistreerd bij de RDW. Het aanvragen van invoer typegoedkeuringen geschiedt via de afdeling Registratie en Beheer. Emailadres RB@rdw.nl

Vermeld bij het aanvragen onderstaande gegevens:
. fabrikant
. voertuigcategorie
. nummer typegoedkeuring
. type
. variant
. uitvoering
én sluit een CvO (CoC) bij