APK 3 en spelingsdetector

Veel van onze lid-bedrijven hebben bepaalde verwachtingen gehad van het feit dat onze landbouwtrekkers een APK3 keuring moeten hebben. Er is veel geïnvesteerd en medewerkers zijn opgeleid. We weten allemaal uit ervaring dat de aantallen trekkers die voor keuring worden aangeboden niet mee valt en dat het hiermee heel lastig is om voldoende ervaring op te doen. Los van het feit dat het financieel niet uit kan.

Fedecom heeft dit middels een notitie onder de aandacht gebracht bij het Ministerie. Of er verandering in deze situatie komt is nu nog moeilijk te zeggen. Feit is wel dat er ruimte is gekomen op de verplichte werkplaatsuitrusting, nodig om je RDW erkenning te (be)houden.

Er is uitstel gekomen op de invoering van de spelingsdetector en de NMI goedgekeurde hydraulische manometers. Het betekend niet dat de spelingsdetector voorlopig niet verplicht wordt. RDW kan niet aangeven wanneer wel.