Bedrijven in mechanisatiebranche positief gestemd over eerste helft 2021

Met een score van plus 20% op de Fedecom-barometer zijn fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek positief gestemd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de branche. Het afgelopen halfjaar zijn qua bedrijfsresultaten, verkopen en bezetting gunstiger geweest voor de bedrijven dan de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar. Hoewel de reeds opgetreden en verwachte prijsstijgingen veel invloed hebben, zien de bedrijven een afvlakking van de orderpositie in de tweede helft van het jaar. Opvallend is het relatief grote aandeel vacatures bij de bedrijven. Bijna de helft van de barometer-deelnemers heeft gemiddeld ca. 2 vacatures, waarvan men verwacht dat deze moeilijk ingevuld kunnen worden.

Fabrikanten positiever dan dealerbedrijven
Fedecom heeft de kwartaal-metingen vervangen voor een halfjaarlijkse barometer om de trends wat beter in beeld te hebben. De gemiddelde totaalscore van de respondenten weerspiegelt een positieve stemming in de branche, waarbij er verschillen zijn tussen de verschillende groepen. Er is onderscheid gemaakt tussen de dealerbedrijven (50% van totaal bedrijven), de fabrikanten/importeurs (30% van totaal aantal bedrijven) en de gemengde bedrijven (20% met zowel wederverkoop, service als constructie). De fabrikanten/importeurs zijn positiever gestemd dan de dealerbedrijven. De gemengde bedrijven zitten daar tussenin.

De totaalscore is gebaseerd op het gemiddelde verschil tussen de positieve en negatieve antwoorden op alle vragen.

Binnenlandse markt
Fabrikanten/importeurs en gemengde bedrijven zijn duidelijk positiever dan de dealers over de orderpositie binnenland. Kijken we echter naar de vooruitzichten, dan draait het beeld om: de fabrikanten zijn pessimistischer, terwijl de dealers optimistischer zijn.

Dat zien we ook terug in de waardering van de huidige orderpositie binnenland. De fabrikanten/importeurs zijn duidelijk meer tevreden (neutraal of gunstig).

Export
De export is volgens de respondenten in het eerste half jaar t.o.v. van vorig jaar goed doorgegroeid, en de verwachtingen zijn nog steeds positief voor de tweede helft van het jaar, maar zal dan kleiner zijn. M.n. fabrikanten exporteren; zo’n 72% van de bedrijven, en deze zijn gemiddeld voor meer dan 50% afhankelijk van deze export. Voor dealerbedrijven en gemengde bedrijven is dat met 15% een stuk lager.

De order/verkooppositie buitenland was in het lopende half jaar (januari-juni 2021) t.o.v. het voorgaande half jaar (juli-december 2020) bij meer dan 60% van de fabrikanten/importeurs beter.
De verwachting van de order/verkooppositie buitenland over het komende half jaar is voor een aanzienlijk deel van de bedrijven minder rooskleurig.

Bezetting werkplaats/productie
De bezetting van de werkplaats/productie is in het lopende half jaar (januari-juni 2021) t.o.v. het voorgaande half jaar (juli-december 2020) hetzelfde tot beter te noemen voor verreweg het grootste deel van de bedrijven. Dat is ook terug te zien in de waardering van de huidige bezetting. Meer dan 90% van de bedrijven denkt neutraal tot gunstig over de bezetting. Ook de verwachting over de bezetting van de werkplaats in juli-december 2021 is hetzelfde tot beter. Minder dan 9% van de bedrijven verwacht dat de bezetting van de werkplaats/productie slechter wordt; echter zijn fabrikanten/importeurs over de tweede helft 2021 iets minder optimistisch en dealers juist iets optimistischer.

Verkoopprijzen
De ontwikkeling van de verkoopprijzen in het lopende half jaar t.o.v. het voorgaande half jaar: Ruim 75% ziet een grote stijging. Een nog groter deel verwacht dat de verkoopprijzen het komende half jaar door zullen blijven stijgen. Door logistieke verstoring en schaarste van grond- en hulpstoffen, onderdelen en componenten kan de levering van machines de komende periode zelfs in gedrang komen.

Bedrijfsresultaten
De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten laten over de eerste helft van 20121 t.o.v. het voorgaande half jaar een positief beeld zien. Voor de tweede helft van 2021 verwachten de bedrijven dat het bedrijfsresultaat zich gelijk tot beter gaat ontwikkelen. Een op de vijf respondenten verwacht echter een verslechtering, waarbij de fabrikanten/importeurs iets pessimistischer zijn.

Investeringen
Rond de 75% van alle bedrijven denkt hetzelfde of meer te investeren het komende half jaar t.o.v. het lopende half jaar. Fabrikanten/importeurs lijken iets meer te willen investeren.
Het komende half jaar wordt het meeste geïnvesteerd in medewerkers & organisatie, gevolgd door machines & productie en marketing & promotie.

Algemeen en deelnemers
Om inzicht te krijgen en te geven over de ontwikkelingen in onze eigen sector, is uitgevraagd wat de stemming onder de Fedecom-bedrijven in de eerste helft van 2021 was en wat de verwachtingen zijn voor de tweede helft van 2021.

In totaal namen 129 respondenten deel aan de enquête. Dit waren 56 dealerbedrijven, 36 importeurs/fabrikanten en 37 gemengde bedrijven. Onder gemengde bedrijven valt constructie, import en/of dealer. Deze drie groepen zijn uitgesplitst in deze rapportage.

De hoofdactiviteit bestaat bij alle drie de groepen voor bijna of ruim de helft uit landbouwtechniek. Tussen de 14 en 22% van de bedrijven is in meerdere segmenten actief. De overige hoofdactiviteiten zijn evenwichtig verdeeld over groentechniek, veehouderijtechniek, industrie en intern transport (en in mindere mate) tuinbouwtechniek.