Innovatieprogramma Bemest op z’n Best streeft naar het halveren van de ammoniakemissie bij mesttoediening in de Nederlandse landbouw. Het programma haalt innovatie-ideeën op uit de praktijk, toetst deze en ondersteunt bij de doorontwikkeling naar de markt. U kunt uw idee voor ammoniakreductie bij mesttoediening voor de huidige ronde nog indienen tot en met 31 maart a.s.

“Samen met partijen uit de sector zoals machinebouwers, loonwerkers en boeren zoeken we naar oplossingen om de uitstoot van ammoniak bij de mesttoediening fors te verlagen”, legt programmamanager Koos Verloop van de WUR uit. “We halen innovatie-ideeën op uit de praktijk, onderzoeken kansrijke ideeën en ondersteunen bij de doorontwikkeling en implementatie. Hierdoor komt een innovatie in veel gevallen eerder op de markt en komen we gezamenlijk tot een snellere reductie van de uitstoot van stikstof”.

Doe mee
Op 31 maart sluit de volgende inzendtermijn voor innovaties. De volgende beoordelingsronde vindt over 3 maanden plaats. In eerdere rondes zijn al tientallen ideeën binnengekomen, waarvan een aantal nu in de onderzoeksfase zit. Iedereen kan een idee indienen. Kijk op deze pagina of neem contact op via innovatiemestaanwending@wur.nl.