Campagne SBB voor verbetering beroepspraktijkvorming branche

Maandag 5 december jl. heeft Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de aftrap gegeven voor de campagne ‘Alles voor praktijkopleiders’. Een centraal thema in deze campagne is het werven van mbo-stagiairs. Nog altijd maken bedrijven te weinig gebruik van de mogelijkheden die SBB hen biedt. Met name op het gebied van publicatie van leerplaatsen en stages.

Via www.allesvoorpraktijkopleiders.nl/werving kunnen praktijkopleiders informatie vinden over hoe ze hun vaardigheden kunnen aanscherpen en hoe ze het beste een stagiair binnen een leerbedrijf kunnen begeleiden. Maar ook andere praktische zaken zoals werving, het opstellen van een pakkende vacaturetekst en op welke wijze een stagiair aan het einde van zijn stage beoordeeld kan worden.

Informatie en workshops
De website staat vol met te downloaden leaflets en tipkaarten waarmee veel informatie wordt gegeven. Daarnaast biedt SBB workshops aan die uit online- en fysieke bijeenkomsten bestaan. Praktische zaken worden toegelicht en skills worden aangeleerd. Alles om de stageperiode zo leerzaam en soepel mogelijk te laten verlopen. Voor het bedrijf, de begeleider én de student.

Houd ‘Mijn SBB’ actueel
Fedecom adviseert gebruik te maken van de mogelijkheden die SBB u aanreikt. Dat vraagt uiteraard een inspanning van bedrijven. In de eerste plaats is het als erkend leerbedrijf belangrijk stages ter beschikking te stellen. Houd daarom uw account ‘Mijn SBB’ actueel. Voeg nieuwe stages direct toe zodat deze zichtbaar zijn op Stagemarkt.nl

Toekomstig personeel op een dienblaadje
In bijna alle regio’s van Nederland zijn stagetekorten; aan de andere kant is er vanuit het bedrijfsleven een sterke vraag naar stagiaires en personeel. Elke dag wordt Stagemarkt.nl ruim 15.000 keer bezocht. Dé plek om uw stage onder de aandacht te brengen. Ontmoet hier studenten die op zoek zijn naar een fijne leerplaats. Stuk voor stuk enthousiaste jonge mensen, toekomstige werknemers, die later willen werken in de branche van de mobiele werktuigen. Een effectieve manier om het personeelsaanbod voor de komende jaren te garanderen. Werk mee aan een gezonde toekomst van onze branche!