Met groot genoegen en zeer verheugd kunnen wij mededelen dat wij per 1 januari 2023 Caroline Bekkering kunnen benoemen als directeur Fedecom.
Caroline is nu nog werkzaam als Manager Werkgeverszaken bij BOVAG en is daar verantwoordelijk voor het sociaal economisch beleid en geeft leiding aan specialisten op het vlak van werkgeverszaken en ledenadvies. Zij is goed thuis in lastige lobby-trajecten en onderhandelingen; daarnaast heeft ze veel ervaring in opleidingszaken in de automotive sector en in arbeidsmarkt-aangelegenheden.

Caroline Bekkering is een ervaren directeur/manager die krachtig, gedreven, enthousiast is en een open persoonlijkheid heeft met oog voor resultaat. Zij is gewend te werken In een dynamische omgeving waarin wordt samengewerkt om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Als leidinggevende streeft zij naar verbinding op inhoudelijk en sociaal terrein. Caroline heeft brede kennis, interesse en nieuwsgierigheid met een hart voor ondernemerschap waarmee ze in staat is draagvlak te creëren voor de plannen van Fedecom. Zij zal in nauwe samenwerking tussen Metaalunie en Fedecom haar functie als directeur Fedecom vorm en inhoud geven.

Zoals op onze Jaarvergadering en in diverse nieuwsbrieven gemeld is Fedecom onderweg naar een nieuwe toekomst; de branche van leveranciers van machines voor agro, groen en bedrijfslogistiek is enorm in beweging en de techniek verandert razendsnel. We zullen nog meer aandacht moeten schenken aan klimaatmaatregelen, emissies en de toepassing van nieuwe technieken en tegelijk aandacht besteden aan het vraagstuk van voldoende beschikbaar vakbekwaam talent. Daarbij is samenwerking in partnership met verwante organisaties en instellingen absoluut noodzakelijk. Nu de huidige directeur met pensioen gaat is het van belang de ingezette initiatieven met volle kracht voort te zetten en nieuwe uitdagingen ter hand te nemen.

Caroline Bekkering ziet er erg naar uit om bij de start van 2023 aan de nieuwe uitdaging te beginnen en met de (kader)leden de samenwerking aan te gaan “Fedecom heeft een plek opgebouwd in het belangennetwerk en is een sterke vereniging van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven. De branche biedt juist oplossingen binnen maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, stikstof, energietransitie en arbeidsmarkt.

Dit vereist dat Fedecom als volwaardig gesprekspartner aan de juiste tafels zit en dit ten gunste van de leden weet te keren op het gebied van regelgeving, financiële ondersteuning en talent. Leden moeten zich goed vertegenwoordigd voelen en ervan op aan kunnen dat Fedecom ontzorging biedt. Kortom, ik werk graag mee om de vereniging verder uit te bouwen tot een club waar je bij wilt horen.”

Het bestuur en het team van medewerkers van Fedecom wensen Caroline Bekkering op voorhand veel succes in haar nieuwe functie.

Menko Boersma

Voorzitter

Gerard Heerink

Directeur