Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) gepubliceerd

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is 24 maart 2022 gepubliceerd in de Staatcourant: Staatscourant 2022, 7864 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De website van RVO over de regeling is eveneens de lucht ingegaan: Subsidieregeling Schoon en Emissieloos bouwmaterieel (SSEB) | RVO.nl | Rijksdienst

9 Mei 2022 gaat de regeling open. Vanaf dat moment kunnen er dus aanvragen worden ingediend.

Volgende week dinsdag (29 maart) vindt er tevens een online informatiesessie over de regeling plaats. Aanmelden kan hier: Online informatiesessie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel | RVO.nl | Rijksdienst