De lijst met Drift Reducerende Spuitdoppen (DRD-lijst) is uitgebreid

De lijst met Drift Reducerende Spuitdoppen (DRD-lijst) is uitgebreid met de spuitdop TeeJet AI80-03VS in DRD-klasse 90%. De spuitdoppen zijn geschikt voor gebruik op veldspuiten met verlaagde spuitboom zonder of met luchtondersteuning voor neerwaartse bespuiting.

De TCT heeft op basis van door de fabrikant TeeJet Technologies aangeleverde informatie geoordeeld dat de spuitdop TeeJet AI80-03VS bij een maximale spuitdruk van 2,0 bar ingedeeld kan worden in DRD-klasse 90%.

Deze spuitdop is opgenomen in de DRD-lijst, in tabel 1b met driftreducerende spuitdoppen met een tophoek van 80°-90° voor neerwaartse bespuiting. Deze spuitdoppen zijn geschikt voor gebruik op een veldspuit met verlaagde spuitboom en een veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning, waarbij de spuitdophoogte maximaal 30 centimeter bedraagt en de spuitdopafstand 25 centimeter is.

Bekijk de nieuwe versie van de DRD-lijst.

Per 1-1-2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Besluit activiteiten leefomgeving inwerking getreden. In verband daarmee is de inleiding van de DRT-lijst en DRD-lijst aangepast. De informatie met betrekking tot driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen is per 1-1-2024 te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving; zie link hierboven. Deze website vervangt de website Helpdesk Water.

Meer informatie?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT, mevrouw C.A.M. Baltus, per e-mail: corine.baltus@rws.nl