Een goed uitgevoerde drijfmestbemesting op grasland levert veel op: beter stikstofbenutting, meer gras met een hoger eiwitgehalte en een betere voedingswaarde in de kuil. Een slordige bemesting zorgt voor het tegenovergestelde effect: lagere gewasopbrengst, een minder smakelijke wei en een hogere ammoniakemissie. In deze demo laten we zien hoe je het ‘goud’ uit de put optimaal benut!

 

Demo is op dinsdag 14 juni a.s. op locatie Melkveehouderij De Heihoeve BV, Heideweg 15 in Giessenburg.

Uitwijkdatum voor 14 juni bij slechte weersomstandigheden: dinsdag 28 juni 2022

Verwacht ronkende trekkers, veel praktische kennis over mest, bemestingstechniek, ammoniakreductie en… een lekker broodje bal! In de live demo richten we ons dit keer op graslandbemesting op veengrond. Onderwerpen zoals wel of niet snijden in veengrond, hoe het gras schoon te houden en het belang van het goed verdunnen van mest, komen hierbij aan bod. Er zijn demo’s met een eenmanssysteem met sleepslangen, een spaakwiel- en een sleufkouterbemester en bemesting met verdunde en onverdunde mest.

Deze demo is met name interessant voor veehouders, loonwerkers, machinebouwers, agro-studenten, -adviseurs en -wetenschappers. Maar ook andere geïnteresseerden in bemesting en ammoniakreducerende maatregelen zijn van harte welkom.

Programma

9:45 uur Ontvangst met koffie en cake
10:00 uur Start programma:
• Uitleg Bemest op z’n Best
• Belang en de principes van reductie NH3
• Uitleg demo
11:00 uur Het veld in:
• Uitleg resultaat eerdere toediening
• Demo mesttoediening
12.30 uur Afsluiting met lunch en broodje bal

Over Bemest op z’n Best

Het meerjarig programma Bemest op z’n Best richt zich op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Dit doen wij met een focus op innovaties bij de toediening van mest op het land. Daar valt nog veel winst te behalen. Dat noemen we ‘Bemest op z’n Best’. Doe je mee?

Aanmelden

Deelname aan de demo is gratis. Wel vinden we het fijn om te weten of je komt en met hoeveel personen. Geef dit door via innovatiemestaanwending@wur.nl.