DRT-lijst uitgebreid
In een persbericht stelt de Technische Commissie Techniekbeoordeling dat de DRT-lijst is uitgebreid met de spuittechniek Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System, uitvoeringen NL255 en NL210 in DRT-klasse 99%.

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft na beoordeling van een aanvraag met onderbouwing de DRT lijst uitgebreid. Deze werd aangeleverd door Van der Linden Fruitteelt Machines. De spuittechniek Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System, uitvoeringen NL255 (hoogte van 2,50 meter) en NL210 (hoogte van 2,20 meter), in combinatie met spuitdoppen ten minste DRD-klasse 90% en aangepaste instellingen van de luchtondersteuning bij bespuiting van de buitenste drie fruitgewasrijen, is ingedeeld in de DRT-klasse 99%.

Overige instellingen zijn lage luchtinstelling, maximaal toerental van 300 rpm op de aftakas en een maximale rijsnelheid van 8 km/uur. Deze spuittechniek met indeling in DRT-klasse 99% is opgenomen in tabel 3 van de DRT-lijst. Bekijk de nieuwe versies van de DRT-lijst en het informatieblad van de Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System (3 uitvoeringen).

Per 1-1-2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Besluit activiteiten leefomgeving in werking getreden. In verband daarmee is de inleiding van de DRT-lijst en DRD-lijst aangepast. De informatie met betrekking tot driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen is per 1-1-2024 te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Deze website vervangt de website Helpdesk Water.

Meer informatie?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT, mevrouw C.A.M. Baltus per e-mail: corine.baltus@rws.nl.