Fedecom aan de slag met thema Elektrificatie van mobiele machines

Elektrificatie van werkmaterieel is volop in ontwikkeling in onze sectoren. Het gaat hierbij allang niet meer om “klein” werkmaterieel en arbeidsmiddelen, maar steeds meer ook om grote machines die bijvoorbeeld van dieselmotor worden omgebouwd naar elektrisch met hoge vermogensbehoefte om op die manier naar de gewenste zero emmission doelstellingen te komen.  Een mooie ontwikkeling, maar het vraagt wel de nodige deskundigheid om dit op een goede en veilige manier uit te kunnen voeren. Ook vraagt het kennis van de regels en (norm)eisen waarbinnen dit moet gebeuren. Ombouw kan gevolgen hebben voor de veiligheid en de productaansprakelijkheid van een machine.

In toenemende mate komen hier ook vragen bij ons over binnen van lidbedrijven die hier in hun praktijk steeds meer mee te maken krijgen.

Dan gaat het om vragen als: 

  • waar moet mijn werkplaats aan voldoen?
  • welke eisen worden aan mijn personeel gesteld?
  • hoe zit het met productaansprakelijkheid en de CE-Verklaring? etc.

Fedecom gaat hiermee aan de slag om haar leden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen met de juiste informatie. Denk hierbij aan het opstellen van een complete informatiebrochure, een handig  stroomschema of stappenplan voor het veilig werken aan E-machines, maar ook specifieke trainingsmogelijkheden voor uw monteurs. Zodra deze informatie gereed is informeren wij u hierover en zullen we de informatie ook via het kenniscentrum op onze website beschikbaar stellen.