Fedecom ondersteunt leden: leren en ontwikkelen stimuleren groei sector

SLIM-regeling geeft bedrijven ruimte om ontwikkelbehoefte te inventariseren

Onze branche is volop in beweging. De landbouw, – groen -, veehouderij -, en tuinbouwtechniek als ook industrie & intern transport, zetten volop in op innovatie. Elektrificering van mobiele werktuigen, landbouwmachines, robotisering, stikstofvraagstukken en andere milieuvoorwaarden… Het vraagt een optimale, flexibele opstelling van een bedrijf en haar medewerkers. Vandaar dat Fedecom juist in deze tijd leren en ontwikkelen bij onze leden stimuleert.

Uiteraard moet daar geld en tijd voor vrijgemaakt worden. Dankzij de inspanningen van Fedecom was dat geld in het afgelopen anderhalf jaar géén probleem. De overheidssubsidie van de SLIM-regeling heeft diverse ontwikkeltrajecten kunnen financieren waardoor een groot aantal bedrijven meer inzicht kregen in scholings- ontwikkelbehoeften binnen hun onderneming.

Toekomst sector veiligstellen

Aanpassen, meebewegen, nieuwe dingen leren, flexibiliteit, nieuwsgierig blijven, verspillingen elimineren: het zijn dé manieren om deze storm van veranderingen te overleven. Fedecom heeft met hulp van SLIM kunnen inzetten op groei om de toekomst van onze sector veilig te stellen. Doordat medewerkers betere prestaties zijn gaan leveren en efficiënter werken, wordt de groei van een onderneming maximaal gestimuleerd en zijn de medewerkers en klanten tevredener.

Besparing op onkosten

Raymond Sweers van het bureau Sweeburg adviseerde Fedecom-leden en hun medewerkers bij het verbeteren van processen die horen bij communicatie, leren en beter presteren. Hij zag dat er een grote behoefte is aan dit soort ontwikkeltrajecten. “Veel ondernemers voelen vaak dat zij zelf de oplossing voor het probleem zijn binnen hun bedrijf. Ze willen af van leiderschap die efficiency en groei in de weg staat. En ze willen het graag oplossen. Ze willen nóg beter worden, nieuwe patronen aanleren en taken en verantwoordelijkheden delegeren. Uiteindelijk levert dit geld op én een flinke besparing van onkosten. Het zijn stuk voor stuk bedrijven die al heel erg goed zijn in wat ze doen. Maar om te groeien en de beste te willen zijn vraagt dat om een bewustwording van gewoonten en de bereidheid om te veranderen. En dat lukt!”

Koers houden in verandercultuur

Vele ondernemingen stelden een gedegen ontwikkelplan op. Het bood hen de mogelijkheid de juiste koers te houden in omstandigheden die razendsnel veranderen. Fedecom weet dat de dynamiek van onze sector het uiterste vraagt van het aanpassingsvermogen van bedrijven, medewerkers en ondernemers. Vandaar dat uw branchevereniging zich blijft inzetten om u in deze uitdagende tijden te ondersteunen. Met zoveel mogelijk subsidies, advies en opleidingsmogelijkheden.

Goed nieuws: SLIM op herhaling?

Jazeker! Vanwege het succes van deze eerste subsidieronde heeft Fedecom besloten om nogmaals een aanvraag in te dienen voor een nieuwe SLIM-regeling. De sluitingsdatum is 1 juni. Mocht de aanvraag worden goedgekeurd, dan zijn er weer volop mogelijkheden voor leden om in te zetten op ontwikkeling en scholing. Duimen dus dat Fedecom er nogmaals in zal slagen een SLIM-subsidie te verkrijgen. We houden u op de hoogte!