Fedecom op 26 juni in gesprek met het ministerie van I&W over de voortgang Nationale type goedkeuring

De inzet zal zijn:

1. Het verlengen van de tijdelijk voorziening.

2. Erkenningsregeling voor bedrijven om zelf kleine aantallen identieke machines te registreren.

Gezien de goedkeuring van het wetsvoorstel voor geharmoniseerde wegtoelatingseisen en -procedures voor mobiele machines door de Europese instituten, de verwachte publicatie van de kaderverordening rond september/oktober 2024 én de beoogde implementatie in 2027, rijst de vraag of een nationaal typegoedkeuringssysteem in Nederland nog relevant is.

De ontstane vertraging in de implementatie van Nederlandse typegoedkeuring heeft grote gevolgen voor de interesse van fabrikanten om in een Nederlandse typegoedkeuring te investeren. De terugverdientijd wordt door velen niet langer haalbaar geacht.

Een tussenoplossing is gewenst, als alternatief voor de invoering van Nederlandse typegoedkeuring in zijn oorspronkelijke vorm tot aan de introductie van een Europees geharmoniseerd systeem.

BMWT, Fedecom, FMIB en RAI Vereniging, met steun van Cumela en Transport en Logistiek Nederland, stellen voor om de tijdelijke voorziening in stand te houden en voor geïnteresseerde marktpartijen open te stellen. Dit onder de voorwaarde dat deelnemende leveranciers hier op verantwoorde wijze mee omgaan. Een middel hiertoe, kan een erkenningsregeling gecombineerd met steekproeven zijn, vergelijkbaar met de APK regeling. Daarmee kan de RDW controleren op het correct registreren van mobiele machines. Waar nodig kan een erkenning worden ingetrokken en daarmee kan een leverancier verplicht worden om naar het keuringsstation te gaan voor individuele keuring.

Als vertegenwoordiger van de leveranciers van mobiele machines in Nederland gaan we graag het gesprek met de belanghebbenden aan om dit alternatief toe te lichten en verder uit te werken.

Namens de brancheverenigingen: