Fedecom sluit zich aan bij de visie van Koninklijke Metaalunie in hun reactie op het Hoofdlijnenakkoord

Op 16 mei zijn de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB tot een Hoofdlijnenakkoord gekomen. Fedecom sluit zich aan bij de visie van metaalunie in hun reactie op het Hoofdlijnenakkoord. Fedecom is blij dat innovatie in het land- en tuinbouwbeleid een belangrijke bouwsteen is in het Hoofdlijnenakkoord. Innovatie moet snel en juridisch houdbaar kunnen worden toegepast, zodat doelstellingen worden behaald. Daarnaast wordt een apart innovatieprogramma ingesteld voor robotisering in de land- en tuinbouw om arbeidskrachten te besparen. Hiervoor moeten financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Zodat de gehele landbouwsector op elk vlak koploper kan blijven.

Fedecom wil voorspelbaarheid en duidelijkheid in beleid, want dit is cruciaal voor een gezond ondernemersklimaat. Dit geldt voor ieder bedrijf in het MKB, maar voor landbouwbedrijven en alle bedrijven, importeurs, landbouwmachine fabrikanten en LMB-bedrijven in het bijzonder.

Punten die hieruit springen zijn de prioritering op de thema’s: beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie en digitale infrastructuur. Ook hier geldt dat intenties moeten worden waargemaakt en voorzien moeten worden van de benodigde middelen. Fedecom juicht al deze intenties toe (waarbij wij weten dat Brussel hierin een grote rol speelt) en zal zo goed als mogelijk de belangen voor onze leden hierin behartigen.