Fedecom voorstel naar ministerie van I&W betreffende voortgang Nationale type goedkeuring

Is een nationaal typegoedkeuringssysteem in Nederland nog relevant? Dat is de vraag, gezien de goedkeuring van het wetsvoorstel voor geharmoniseerde wegtoelatingseisen en -procedures voor mobiele machines door de Europese instituten, de verwachte publicatie van de kaderverordening rond september/oktober 2024, én de beoogde implementatie in 2027.

De ontstane vertraging in de implementatie van Nederlandse typegoedkeuring heeft grote gevolgen voor de interesse van fabrikanten om in een Nederlandse typegoedkeuring te investeren. De terugverdientijd wordt door velen niet langer haalbaar geacht.

Een tussenoplossing als alternatief voor de invoering van Nederlandse typegoedkeuring in zijn oorspronkelijke vorm, tot aan de introductie van een Europees geharmoniseerd systeem is gewenst.

Fedecom, BMWT, FMIB en RAI Vereniging, stellen met steun van Cumela en Transport en Logistiek Nederland voor, om de tijdelijke voorziening in stand te houden en voor geïnteresseerde marktpartijen open te stellen. Onder de voorwaarde dat deelnemende leveranciers hier op verantwoorde wijze mee omgaan. Een middel hiertoe, zou een erkenningsregeling gecombineerd met steekproeven kunnen zijn. Dit is vergelijkbaar met de APK regeling, waarmee de RDW kan controleren op het correct registreren van mobiele machines en waar nodig een erkenning kan intrekken en een leverancier kan verplichten tot een individuele keuring.

Als vertegenwoordigingen van de leveranciers van mobiele machines in Nederland gaan we graag het gesprek aan met de belanghebbenden om dit alternatief toe te lichten en verder uit te werken.

Namens de brancheverenigingen: