De nieuwe voorzitter, Menko Boersma, is op de Jaarvergadering van Fedecom als opvolger van Erwin Ros aangetreden. De mechanisatie en techniekbranche heeft een redelijk stabiel bedrijfseconomisch jaar achter de rug. En dat mag vanwege de corona-crisis een goede en tevredenstellende ontwikkeling worden genoemd. De vooruitzichten zijn wat onzeker als gevolg van uitblijvende duidelijkheid van de overheid over stikstof en klimaatmaatregelen. Echter dit is meteen ook de aanjager van innovatie en toepassing van nieuwe precisietechnieken en digitalisering in de branche. Dat biedt nieuwe perspectieven voor ondernemers in de branche en een opdracht voor Fedecom.

Menko Boersma in functie
Tijdens de digitale jaarvergadering is Menko Boersma gestart als voorzitter van Fedecom. Boersma, tegelijkertijd DGA van GroeNoord, gaat zich inzetten voor een toekomstgerichte branche van leveranciers van techniek en machines t.b.v. agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek. “Nederland mag ongelofelijk trots zijn op het ondernemerschap en de innovatiekracht van de leveranciers van technologie en machines. Het ondernemerschap is nauw verbonden met dat van de afnemers in de agrosector, groenbeheer en bedrijfslogistiek. Met de innovatieve technieken en machines levert de branche de oplossing voor maatschappelijke en economische vragen van ondernemers en overheid. Het is mijn ambitie om de komende jaren als branche nog meer aantrekkelijke oplossingen voor de vragen te bieden”, zegt Menko Boersma

Tim en VA-Keur groeien
De nieuwe voorzitter ziet uitdagingen voor de branche: “Het ondernemerschap is goed ontwikkeld, maar de rentabiliteit kan door verdere professionalisering en opleiding verbeteren.” Met gepaste trots wijst de nieuwe voorzitter op de toename van het aantal leerlingen Mobiele Techniek met 8% de afgelopen paar jaar. Een succes dat Fedecom heeft weten te bereiken middels het Opleidingsplatform Tim van alle mobiele techniekscholen en brancheorganisaties BMWT en KOMAT. Ook de veiligheidsborging via het VA-Keur zal van Boersma de nodige stimulansen ondervinden. “Ook daar richten we ons op groei van het aantal keuringen” Verder constateert Boersma dat de regeldruk hoog is en de politiek-maatschappelijke verhoudingen steeds scherper worden.

Partnerschap
Op verschillende lobbydossiers, van machineveiligheid tot CO2-emisiereductie en gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee is er onduidelijkheid over de investeringsruimte in nieuwe technieken voor bedrijven in de branche, maar ook voor bedrijven van de afnemers, de boeren, de loonwerkers, de groenbeheerders en de industrie. Dat maakt het des te belangrijker om nauw samen te werken met andere brancheorganisaties. Ik zie er naar uit daar met onze leden het gesprek over aan te gaan. Daarbij wil ik ook zeker ons nieuwste initiatief ATH Digitaal in betrekken. Een sterk Platform kan de informatie- en kennisuitwisseling sterk bevorderen en daarmee sneller oplossingen voor de grote vraagstukken van vandaag aanreiken. Het platform brengt de leveranciers, de merken met nieuwste machines in de branche bij elkaar. “

Gouden erespeld voor Erwin Ros
De branche is bijzondere dank verschuldigd aan inmiddels oud-voorzitter Erwin Ros. Met een niet aflatende inzet en humor heeft hij zich ingezet voor de bundeling van krachten in Fedecom. Als dank is Erwin Ros tijdens de digitale Jaarvergadering onder het genot van een eigen fris blonde Fedecom-bier de gouden erespeld uitgereikt.