Fedecom webinar met de focus op registratieplicht landbouwvoertuigen

De registratieplicht voor landbouwvoertuigen op de openbare weg zal naar verwachting van kracht worden op 1 januari 2021. Eigenaren van bestaande (land)bouwvoertuigen hebben dan tot 31 december 2021 de gelegenheid hun voertuigen administratief te registreren bij de RDW. In deze periode geldt een speciaal tarief voor registreren en tenaamstellen van € 18,00. Optioneel kan de eigenaar een kentekenplaat (laten) plaatsen om sneller te mogen rijden dan 25 km/u, daar de max. toegestane rijsnelheid 40 km/u wordt. Ook wordt een kentekenplaat verplicht gesteld bij het aanvragen van een ontheffing op grond van overschrijdende afmetingen en/of aslasten, alsook bij grensverkeer.

Circa 100 personen namen deel aan dit interactief webinar op 28 juli jl. N.a.v. vragen kon aanvullende informatie worden gedeeld, o.a.:

  • registratieplicht geldt voor alle trekkers op de openbare weg, ook voor oldtimers;
  • voor registratie is het voertuigidentificatienummer vereist, het is raadzaam dat de leverancier de voertuigeigenaar wegwijs maakt waar deze op/in het chassis is te vinden;
  • met de verhoging van de max rijsnelheid van 25 naar 40 km/u zijn goed functionerende remmen cruciaal, dit is expliciet van belang voor voertuigcombinaties waarbij een hydraulisch tweeleidingensysteem wordt gekoppeld aan een eenleidingsysteem;
  • voor alle nieuwe landbouwvoertuigen gold vanaf 1 januari 2018 een goedkeuringsplicht,voor bestaande voertuigen die administratief worden geregistreerd hoeven geen goedkeuringsdocumenten te worden overlegd, wel kan de politie bij staande houden dit eisen;
  • nieuwe voertuigen en rijden op de openbare weg, op de markt geplaatst vanaf 1 januari 2021, dienen te zijn goedgekeurd, geregistreerd en gekentekend;
  • het voertuigregister van de RDW wordt gekoppeld aan het register verzekeringen, voor gekentekende motorrijtuigen geldt de verzekeringsplicht (boete onverzekerd rijden is € 600).

Met dank aan Anton van der Heijden van de RDW en Theo Vulink, branchemanager Fedecom, blikken we terug op een succesvolle webinar.

Leden die dit webinar hebben gemist kunnen een link naar de opname en de hand out van de presentatie opvragen bij het secretariaat van Fedecom. Deelnemers krijgen dit automatisch toegestuurd.