Eindelijk is er meer duidelijkheid over de voorwaarden van het examen voor APK3. Het examen voor keurmeester van land- en bosbouwvoertuigen, is straks ook voor vakmensen die één of meerdere diploma’s missen, toegankelijk. Dankzij een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) kunnen mensen met de juiste ervaring en vakkennis toegelaten worden tot het examen APK3. De RDW, Aeres Tech, het IBKI en Fedecom zijn het eens over hoe de eisen van toelating eruit moet komen te zien. Straks kunnen monteurs die APK3 keurmeester willen worden en niet aan de instroomeisen voldoen, met hulp van een EVC-procedure in aanmerking komen voor deelname aan het examen.

Stel, u heeft een ervaren en vakkundige monteur in dienst waarvan u als werkgever vindt dat hij of zij keurmeester APK3 kan worden. Helaas heeft deze servicemonteur geen erkend diploma die deelname aan het examen rechtvaardigt. Maar hij heeft het werk perfect in de vingers en qua ervaring is dit de aangewezen persoon voor de job. Met het EVC Centrum Nederland kan uw medewerker zijn ervaring en praktische (mbo)kennisniveau officieel laten erkennen. De opgedane vakkennis en ervaring moet overeenkomen met mbo-niveau 3. Aanwezige kwaliteiten worden in beeld gebracht en geven toegang tot het examen van keurmeester.

Competentiecertificering geeft toegang tot examen
De komende weken zullen de bovengenoemde partijen de competentie-eisen verder uitwerken. Een belangrijke eis: de servicemonteur moet zijn vak perfect verstaan en daarnaast de competenties die horen bij de kerntaak en werkprocessen van de EVC-beroepsstandaard APK3 keurmeester, beheersen. De RDW zal de te volgen procedures beschrijven om deze daarna aan te bieden bij het kenniscentrum EVC. Na publicatie wordt het een officieel ‘doorstroom’-document dat ongetwijfeld vele gemotiveerde en kundige keurmeesters APK3 in onze sector gaat opleveren. Keurmeesters die garant staan voor de veiligheid van professionele voertuigen in de branche. Een bevoegdheid die volgt op een goed afgelegd examen keurmeester APK3 bij het IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche.

Vastgelegd vakmanschap monteur
Het traject van EVC is echter niet kosteloos; de procedure van vastgelegd vakmanschap duurt 6-12 weken en kost rond de € 1.500, -. Kijk voor subsidiemogelijkheden met hulp van OOM hier . Met een Ervaringscertificaat hebben werkgevers een medewerker in dienst die – dankzij al opgedane ervaring – snel gekwalificeerd is tegen relatief lagere opleidingskosten. En…. de medewerker zelf is gemotiveerd en zelfverzekerd voor nieuwe uitdagingen binnen de onderneming.

Interesse in de training keurmeester APK3?
Kijk op de website van Aeres Tech en ontdek hier wat de training inhoudt en hoe je je kunt opgeven.

Tekst: Van Dijk Teksten