Goedkeureisen mobiele machines 2022

Vanaf 1 januari 2022 is registratie van mobiele machines uitsluitend mogelijk met een goedkeurcertificaat.

Zoals verwoord in een nieuwsbericht van de RDW leiden de huidige eisen voor een individuele goedkeuring van specifieke voertuigen in de categorie mobiele machine tot knelpunten waarvoor een oplossingsrichting is besproken.

Eisen die bijgesteld worden op grond van unieke kenmerken van mobiele machines betreffen onder andere: remmen, banden, direct en indirect zicht.
Enkele bijgestelde eisen moeten ook in wetgeving worden verankerd. Voorstellen hiervoor zijn in de maak in overleg met het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
Voordat de wijziging van de wetgeving in werking treedt, vindt nog een internetconsultatie en notificatie van deze eisen in Brussel plaats.

De RDW beoordeelt in de periode tot de wetswijziging ingaat de mobiele machines die het betreft aan de hand van alternatieve voorschriften.
Deze alternatieve voorschriften zal RDW zo spoedig mogelijk communiceren. Bij goedgekeurde mobiele machines op basis van de alternatieve voorschriften voegt RDW in het kentekenregister een aantekening toe dat een bepaalde eis niet van toepassing is.

Voor het nieuwsbericht van de RDW zie:
Permanente eisen mobiele machines bijgesteld | RDW

Voor het traject nationale typegoedkeuring van mobiele machines in 2022 vindt nog intensief overleg plaats met RDW. Hierover hopen we spoedig te kunnen berichten.