Ontwikkelingen inzake veilig werken met elektrische machines

Zoals bekend volgt Fedecom nauwgezet de ontwikkelingen op het terrein van de elektrificatie van machines. Zo hebben we actief meegewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe herziene NEN 9140 norm via de inzet van een eigen expert in de herzieningscommissie in de persoon van Huib Oostdijk. Deze inzet heeft er toe geleid dat de nieuwe NEN 9140 norm niet meer puur “automotive” ingevuld is, maar nadrukkelijk ook aandacht heeft voor elektrische (mobiele) machines. De nieuwe norm is nu officieel beschikbaar gekomen en is te vinden in de webshop van het NEN via de link: NEN 9140:2024 nl

Tevens is er een handige poster ontwikkeld met een verhelderend stappenplan “veilig te werken aan elektrische voertuigen”. Dit plan laat zien welke stappen nodig zijn om veilig aan elektrische voertuigen te werken. Let op: het is geen stappenplan voor het vinden van storingen! Het stappenplan is gratis te downloaden via: 3831_NEN_Stappenplan_A2poster_NEN9140_V5_RGB.pdf. Op korte termijn zal Fedecom een uitgebreidere handleiding beschikbaar stellen over de nieuwe NEN 9140 norm.

Ook andere sectoren zijn uiteraard volop bezig met de transitie naar emissieloos werken door inzet van elektrisch materieel. Zo heeft Bouwend Nederland vanuit hun adviesgroep KOMAT recent een eerste versie gelanceerd van een richtlijn Veilig Inzet Elektrisch Materieel. (NB: KOMAT is de afkorting van Kontaktgroep Materieel van Bouwend Nederland en bestaat uit ruim 50 directeuren c.q. hoofden materieeldiensten van leden van Bouwend Nederland. Het is een ontmoetingsplatform voor grotere aannemersbedrijven). De richtlijn is te downloaden via: veilige-inzet-elekrisch-materieel_juni-2024.pdf (umbraco.io)

Met het beschikbaar komen van deze richtlijn is een eerste stap gezet om een kader te bieden voor veilig werken met elektrisch materieel. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over te nemen beheersmaatregelen. Aangezien we nog aan het begin staan van de transitie naar echt emissieloos werken, zal deze richtlijn geactualiseerd worden aan de hand van nieuwe inzichten en ervaringen. Als Fedecom zullen we ook hier actief onze en jullie ervaringen terugkoppelen.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met onze expert via huib.oostdijk@normwise.nl en/of Huib Oostdijk | LinkedIn