De methode voor het vaststellen van de driftreductie van spuitdoppen is vastgelegd in het ‘Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van spuitdoppen voor neerwaartse en op- en zijwaartse bespuiting’. Omdat onduidelijkheid bestond over het vaststellen van driftreductieklasse 75%, 90% en 95% voor spuitdoppen met een tophoek van 80/90 graden, is de toelichting in het meetprotocol aangepast.

De nieuwe versie van het meetprotocol (versie 15 maart 2021) en aanvullende informatie over de aanpassing is te vinden op de website van de Helpdesk Water: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/

De aanpassing van het meetprotocol heeft geen gevolgen voor de spuitdoppen met tophoek van 80/90 graden die in tabel 1b van de DRD-lijst zijn opgenomen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT, mevrouw C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), bereikbaar op telefoonnummer 06-51103638 en per e-mail: corine.baltus@rws.nl.