Het MIA/VAMIL budget 2023 is verhoogd om het MKB een steuntje in de rug te geven

Als u fiscaal voordelig wil investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, dan kunt ook dit jaar weer gebruikmaken van de MIA/Vamil-regeling. U kunt deze milieu-investeringsaftrek ook gebruiken als verkoopargument naar uw klanten. Omdat de investeringskosten door onder andere inflatie zijn gestegen, is het totale MIA/Vamil-budget in 2023 verhoogd. Op de milieulijst van 2023 vindt u de bedrijfsmiddelen en technieken die in aanmerking komen. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Mobiliteit

Om de mobiliteit te verduurzamen kunt u dit jaar belastingvoordeel krijgen op de aanschaf van o.a. mobiele werktuigen en oplaadpunten, nieuwe elektrisch of waterstof aangedreven bestelauto’s en vrachtwagens, waterstofaangedreven personenauto’s, elektrische motorfiets, speed pedelecs, schepen. Elektrische auto’s vallen dit jaar buiten de MIA/Vamil, maar kunt u via de versnelde willekeurige afschrijving dit jaar wel voordelig aanschaffen. De belangrijkste wijzigingen:

 • U heeft nu ook belastingvoordeel voor investeringen in de volgende elektrische en waterstofvoertuigen en mobiele werktuigen:
  • een waterstof aangedreven mobiel werktuig
  • een elektrische of waterstof aangedreven truckmixer
  • een elektrisch aangedreven werktuigendrager
  • een dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor
 • Bij mobiele werktuigen mag de bestuurdersplaats niet meer afneembaar zijn.
 • De mogelijkheden voor oplaadpunten zijn uitgebreid. U en/of uw werknemers mogen naast een zakelijke voertuig ook een privévoertuig opladen. Dit geldt ook voor voertuigen die u huurt en inzet voor eigen gebruik.

Gebouwde omgeving

Voor een duurzamere gebouwde omgeving zijn in 2023 o.a. circulaire bouwmaterialen of regenwaterbenutting op de lijst van fiscaal aantrekkelijke investeringen gezet. De belangrijkste wijzigingen:

 • De bedrijfsmiddelen voor circulaire utiliteitsgebouwen en woningen zijn aangepast. De eisen voor de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen die toegepast worden in het gebouw.
 • Voor duurzame gebouwen heeft u nu ook belastingvoordeel bij 2 bedrijfsmiddelen volgens de Duitse certificatiemethode DGNB International. De overige bedrijfsmiddelen zijn geactualiseerd. En de opties voor een dak van een gebouw met industriefunctie zijn uitgebreid.
 • Voor duurzame bouwmaterialen en inrichting krijgt u nu ook belastingvoordeel bij:
  • circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie
  • circulaire binnendeuren met terugnamegarantie
  • houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen
 • Om klimaataanpassing te stimuleren, heeft u nu ook belastingvoordeel voor regenwaterbenutting in gebouwen. In de industrie was dit al mogelijk.

Industrie

Bij de industrie zijn nieuwe mogelijkheden voor emissiereducerende technieken. De belangrijkste wijzigingen:

 • U heeft in 2023 meer mogelijkheden voor belastingvoordeel voor het verminderen van stikstofuitstoot, zoals:
  • apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie om emissies aan de bron te voorkomen of te verminderen;
  • het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx-uitstoot verminderende techniek is verhoogd van € 0,5 miljoen naar € 2 miljoen. Dit bedrijfsmiddel staat naast procesaanpassing ook aanvullende (nageschakelde) voorzieningen toe;
  • verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening met een vermogen van 2 tot 30 kVA. Deze bieden een goed alternatief voor benzine- of dieselaggregaten. Accu’s met een hoger vermogen komen in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • U heeft geen belastingvoordeel meer bij gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot. Dit is omdat we meer inzetten op aardgasvrij verwarmen. Ook worden deze ketels vooral gebruikt voor ruimteverwarming en daarvoor zijn inmiddels milieuvriendelijkere alternatieven beschikbaar. De grotere (industriële) verwarmingsketels met voorzetbrander staan nog wel op de Milieulijst.
 • U heeft nu ook belastingvoordeel voor klimaatsystemen op basis van dauwpuntkoeling.

Meer informatie

Op de website van RVO.nl vindt u de complete milieulijst en leest u hoe u gebruik kunt maken van de regeling.