Hoe te handelen als je een voertuig van kenteken af wilt halen, maar niet demonteert of sloopt. Het voertuig blijft in gebruik

Het antwoord is te vinden op de RDW site: Kentekenregistratie stopzetten | RDW

Voor de volledigheid:

Een voorbeeld: als een vorkheftruck niet smaller is dan 131 cm, is het voertuig kentekenplichtig. Gelijk alle andere voertuigsoorten betekent dit dat een gekentekend voertuig alleen om reden Sloop of Export een verval tenaamstelling kan krijgen. De regeling tenaamstelling en kentekenbewijzen, artikel 8 geeft nog wel onderstaande mogelijkheid. Op de site van de RDW worden de voorwaarden uitgelegd en kan een verzoek worden ingediend.

 Artikel 8

Indien het voertuig definitief bestemd is voor gebruik buiten de weg, bedoeld in artikel 40b, derde lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement, verklaart de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen indien het voertuig bestemd is om als voertuig buiten de weg te worden gebruikt ten behoeve van:

  • bedrijfsmatig gebruik op een bedrijfsterrein dat geen deel uitmaakt van een weg en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van:
    • 2°.een document waaruit het gebruiksdoel van het desbetreffende terrein blijkt of een huurcontract;
  • bedrijfsmatig gebruik voor landbouw of bosbouw op een terrein dat geen deel uitmaakt van een weg en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van:
    • 2°.een document waaruit het gebruiksdoel van het desbetreffende terrein blijkt;
  • educatieve doeleinden en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van een verklaring waaruit blijkt dat de melding geschiedt door een opleidingsinstituut in de autobranche of een instituut waar bijzondere rijopleidingen worden gegeven dan wel door de brandweer;
  • auto- of motorsport en dit aannemelijk wordt gemaakt aan de hand van een kopie van een licentie van de KNAC Nationale Autosport Federatie, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging of de Motorsport Organisatie Nederland, dan wel
  • het gebruik als museumvoertuig.