Hulpmiddel aanvraag subsidieregeling Groen-Economisch-Herstel Landbouw

Op 20 december is de subsidieregeling Groen-Economisch Herstel Landbouw opengesteld. Deze is open t/m 14 februari 2022. Algemene informatie over de regeling is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Bij het doorlopen van het volgende stappenplan kunnen boeren nagenoeg zelfstandig de aanvraag regelen. (Dat voorkomt onnodige advieskosten van accountants of adviesbureaus, maar landbouwers moeten uiteraard zelf beslissen wie ze inschakelen).

Stap 1: Bekijk de mogelijkheden van de regeling en weeg af welke onderdelen aansluiten op de bedrijfsplannen

Stap 2: Maak een keuze welke investeringen uit de lijst u zou willen doen; let op het aantal punten dat bij een subsidiabele investering is aangegeven

Stap 3: Bekijk het traject dat gevolgd moet worden om de subsidie aan te vragen en te verkrijgen

Stap 4: Vraag bij uw leverancier een offerte voor uw investering aan en zorg er voor dat deze naar kosten is uitgesplitst

Stap 5: Bereid uw aanvraag voor. Zorg dat de benodigde bijlagen zijn opgesteld:
– Een uitgesplitste offerte van de leverancier(s)
– Voor jonge boeren (jonger dan 41 jaar) een bewijs van blokkerende zeggenschap
– Bij enkele investeringen: een start van vergunningsprocedure

Aanvraag Subsidie en financieringswijzer investeren

Stap 6: De aanvraag via Mijn RVO (met eHerkenning) indienen

Stap 7: Na indienen volgt beoordeling (o.a. mogelijke weging op aantal punten). Uiterlijk 18 juli is er uitsluitsel over de aanvraag