Impactanalyse oorlog Oekraïne

WUR analyse geeft inzicht in de agrarische productie van Oekraïne, Rusland en Belarus en in de handelsstromen van landbouwgoederen tussen deze landen en Nederland.

De analyse levert de volgende conclusies op:

Nederland exporteert vooral cacao, sierteeltproducten, tabak, zuivel en eieren naar Oekraïne (maar dit is maar een beperkt percentage van de totale Nederlandse export van deze producten).

Onze import uit Oekraïne betreft vooral:

dierlijke en plantaardige, vetten en oliën (zonnebloemolie),granen, oliezaden, vlees en vleesrestproducten (pluimveevlees).

De export vanuit Nederland naar Rusland staat sinds 2014 ten gevolge van wederzijdse handelsbeperkingen na de bezetting van de Krim op een laag pitje en betreft vooral sierteeltproducten. Import vanuit Rusland betreft vooral energie; het aandeel agrarische producten is beperkt en is voornamelijk de import van vis en hout.

De Nederlandse export naar Belarus van agrarische goederen is beperkt. Van de geïmporteerde agrarische goederen zijn vooral hout en kunstmest belangrijke producten.

Het belangrijkste herkomstland van geïmporteerde biologische agrarische goederen in Nederland is Oekraïne. Nederland is ook de belangrijkste bestemming binnen de EU van biologische producten uit Oekraïne. Uit Oekraïne worden biologische geteelde mais en tarwe geïmporteerd. Een beperkt deel van de door Nederland geïmporteerde biologisch geteelde producten komt uit Rusland.

Export van agrarische goederen is met een waarde van 19,4 miljard euro erg belangrijk voor Oekraïne. Hierbij zijn de export naar de EU (met Nederland als belangrijkste exportbestemming), China, India, Egypte en Turkije de belangrijkste bestemmingen. De belangrijkste exportproducten zijn granen en plantaardige oliën (zonnebloemolie).

De totale export van agrarische goederen door Rusland is met 24,8 miljard euro maar beperkt groter dan van Oekraïne. De belangrijkste exportlanden zijn vergelijkbaar met die van Oekraïne met als belangrijke uitzondering de EU. De exportwaarde van Rusland naar de EU-27-landen bedraagt in 2020 2,7 miljard euro. Belangrijke exportproducten zijn granen, vis en dierlijke en plantaardige vetten.

De belangrijkste handelspartner voor Belarus voor de export van agrarische goederen is Rusland. Hiernaartoe worden vooral zuivel, eieren en vlees geëxporteerd.

Er zijn naar schatting iets meer dan 4.100 niet-ingezeten niet-EU-werknemers werkzaam in de Nederlandse landbouw, bosbouw, visserij, voedingsindustrie, handel, vervoer en opslag, waarvan het grootste deel afkomstig is uit Polen.

Leer hier het volledige rapport