Afgelopen jaar is het kwalificatiedossier Voertuigen en mobiele werktuigen in onderhoud geweest. In een kwalificatiedossier staat beschreven wat een student moet kunnen en kennen als hij/zij van school komt. Het, na onderhoud, herziene dossier is een flexibel en breed dossier geworden. Hierin staan de werkzaamheden beschreven voor alle monteurs mobiele werktuigen, bedrijfsautotechniek, personenauto’s én gemotoriseerde tweewielers, en dat voor alle drie de mbo-niveaus. De inhoud van het kwalificatiedossier is meer afgestemd op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Met dit flexibele dossier kan het onderwijs beter op de (snelle) ontwikkelingen in het bedrijfsleven aansluiten.
Direct gevolg is dat de namen van de opleidingen veranderd zijn. Voortaan praten we op niveau 2 over de Basis technicus, op niveau 3 is dat Allround technicus geworden en op niveau 4 Technisch specialist.

Bekijk hier het: SBB infographic Voertuigen en mobiele werktuigen.