Informatie- en Energiebesparingsplicht

In 2023 wordt de Energiebesparingsplicht voor ondernemers aangescherpt. De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het ministerie van EZK verbreedt de verplichting van energiebesparing naar verduurzaming van het energiegebruik. Naast energiebesparende maatregelen worden daarmee ook maatregelen voor het produceren van duurzame energie en elektrificatiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder toegevoegd aan de verplichting. Deze maatregelen worden vermeld in de zgn. EML (Erkende Maatregelen Lijst). Deze nieuwe EML houdt ook in dat de informatieplicht een update ronde krijgt (de laatste ronde was in 2019).

De Energiebesparingsplicht verandert, nieuwe ronde informatieplicht, wat betekent dat voor u als ondernemer? 

Energiebesparingsplicht, dan ook informatieplicht vóór 1 december 2023. Dat is niet veranderd. Valt u binnen de marge van verbruik > dan 50.000 kWh elektriciteit of > 25.000 m3 gas per jaar dan ligt er een verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar. U moet hierover vóór 1 december 2023 een rapportage uploaden via het e-loket van RVO. De rapportage gaat over welke maatregelen u heeft uitgevoerd en welke er nog op de planning staan. 

De nieuwe Erkende Maatregelen Lijst (EML) is een handig hulpmiddel hiervoor. U vindt deze EML op Home – DEB Op het vernieuwde DEB-platform vindt u altijd de laatste EML, dit helpt u om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Op DEB wordt u door de EML geleid en kunt u aangeven of u de maatregelen heeft uitgevoerd, dan wel wanneer u deze maatregelen gaat inplannen. DEB is een onafhankelijke online tool voor ondernemers en wordt kosteloos aangeboden. DEB geeft u inzicht in energiebesparende maatregelen die vanuit de wet verplicht zijn. Bijkomend voordeel is dat alle gerealiseerde en geplande energiebesparende maatregelen van uw bedrijf worden samengevat in één document dat u eenvoudig kunt overleggen bij een mogelijke controle door de Omgevingsdienst. Daarnaast bent u met het doorlopen van de EML op DEB goed voorbereid voor het invullen van de informatieplicht met deadline december 2023.