De invoering van de registratie van (land)bouwvoertuigen per 1 januari 2021 omvat, zoals bekend, ook de keuring en registratie van de Mobiele Machines. De RDW heeft tot 1 juli 2021 nodig om de Nationale Type Goedkeuring voor deze categorie machines gereed te maken. Per 1 juli 2021 kunnen fabrikanten van Mobiele Machines dan ook een Nationale Type Goedkeuring aanvragen. Omdat het nog een aantal maanden in beslag zal nemen om de werkwijze met de Type Goedkeuring operationeel te hebben, is de ingroeiperiode verlengd tot 1 oktober 2021. Dat betekent dat voor nieuwe machines tot 1 oktober a.s. gebruik kan worden gemaakt van de registratie volgens de conversieprocedure, dus als MMBS. Registratie als Mobiele Machine kan vanzelfsprekend ook geschieden met een Individueel Goedkeuringscertificaat.