Jaarlijkse ledenvergadering TIM plannen toekomst toegelicht!

Tim autonoom maken en volop inzetten op digitale leermiddelen

Afgelopen donderdag 2 december organiseerde Tim zijn jaarlijkse ledenvergadering. Digitaal, zoals nu weer gewenst is. Maar met een enthousiaste groep bedrijven en onderwijspartners. Zij kregen een update over de stand van zaken van het platform Tim, opgericht in 2017. De titel “Stip op de horizon” vormde de rode draad van deze vergadering. Het nam de deelnemers mee van de behaalde resultaten tot aan plannen die Tim meevoeren naar 2030 en waarmee een solide toekomst zichtbaar wordt.

Het platform Tim functioneert goed, dat blijkt uit de cijfers: het levert méér studenten op en er zijn tot nu toe al meer dan 100 op maat gemaakte leskaternen gemaakt. De onderlinge samenwerking verloopt steeds soepeler, onderwijs en bedrijfsleven weten elkaar te vinden. Om Tim ook echt toekomstbestendig te maken, zijn er twee belangrijke voorstellen genoemd:

  1. Het oprichten van een juridische entiteit/rechtspersoon voor Tim
  2. De komende drie jaren investeren in het creëren van digitale leermiddelen

Het eerste punt heeft direct te maken met het slagvaardiger maken van de organisatie en het verder ontwikkelen van activiteiten.Punt twee is nodig om het bestaande aanbod leermiddelen future proof te houden. Met hulp van fysieke- en digitale tools zoals ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’.

In deze uitzonderlijke tijd is Tim enorm tevreden over de plezierige samenwerking met de partners en bedrijven. Gezamenlijk is er al veel klaargespeeld. Conclusie: continue blijven investeren in de instroom, ontwikkeling en behoud van talent geeft onze branche toekomst