RDW heeft op grond van de huidige lange doorlooptijd van het traject aanvraag-goedkeuringsafspraak besloten dat voor (nieuwe) voertuigen die wachten op een individuele goedkeuring de mogelijkheid wordt geboden om een kentekenbewijs met een tijdelijke geldigheid te verkrijgen.

Aanvragen voor nieuwe voertuigen en herregistratie met CVO

Voor de voertuigen die wachten op een reguliere inschrijving, herregistratie met CVO (voertuigen die reeds in een andere EU-lidstaat ingeschreven zijn met een geharmoniseerd kentekenbewijs Certificaat van Overeenstemming) of individuele goedkeuring wordt de mogelijkheid geboden om een kentekenbewijs met een tijdelijke geldigheid te verkrijgen. Aan het verkrijgen van een kentekenbewijs met een tijdelijke geldigheid zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet u een bestaande relatie met de RDW hebben of deze verkrijgen. Het gaat dan om een financiële relatie die u heeft met de RDW of u bent RDW erkenninghouder. Verder zal er informatie, waaronder technische gegevens zoals lengte, breedte, hoogte, gewichten, identificatienummer, moeten worden verstrekt over het voertuig. Bij aanvragen voor nieuwe voertuigen (inschrijving met CVO of individuele goedkeuring) of herregistratie met CVO die niet binnen redelijke termijn kunnen worden beoordeeld zal de RDW contact opnemen met de aanvrager om de mogelijkheid van een inschrijving met tijdelijke geldigheidsduur te bespreken.

Het voertuig wordt dan op een later moment gekeurd. Deze keuring zal plaats vinden zoals het nu ook al gebeurt. Men kan op een RDW locatie komen of de RDW komt keuren aan huis.

Voor nieuwe en ongebruikte mobiele machines waarvoor een nationale typegoedkeuring wordt aangevraagd moet gebruik worden gemaakt van de al eerder gecommuniceerde tijdelijke voorziening.

Tijdelijke maatregel conversie

Bij de registratie van conversie (land)bouwvoertuigen is een gedoogperiode afgesproken tot 1 juli 2022. Reden hiervan was het hoger aantal aanvragen (ruim 100.000) in de laatste periode van de conversie. Door dit hoger aanbod zijn er ook meer “conversie” onderzoeken op RDW-keuringslocaties nodig. De conversie aanvragen heeft de RDW nagenoeg afgerond. Voor een aantal situaties geldt dat er op 1 juli 2022 nog geen zekerheid is of er definitief een kenteken afgegeven kan worden omdat:

. De RDW heeft aangegeven dat de aanvrager nog een afspraak moet maken voor een onderzoek en

wij nog niet hebben gezien dat deze afspraak is gemaakt;

. De aanvrager nog aanvullende informatie moet opsturen;

. Er een bezwaarschrift in behandeling is die gericht is op de afspraak voor een onderzoek.

Voor de aanvragen die nog in afwachting zijn van een identiteitsonderzoek zal de RDW een kentekenbewijs met een tijdelijke geldigheid gaan afgeven. Voor het ontvangen van dit kentekenbewijs hoeft u niets te doen. De RDW heeft inzichtelijk om welke aanvragen het gaat en zal in de week van 27 juni 2022 de kentekenbewijzen verzonden hebben. Met dit kentekenbewijs kunt u ook de benodigde kentekenplaten laten maken. De geldigheid van dit kentekenbewijs wordt na het identiteitsonderzoek, bij goed gevolg, omgezet in een definitief kentekenbewijs. Het kenteken zal hierbij niet veranderen, de kentekenplaat kunt u dus blijven gebruiken.

Moet u nog aanvullende stukken opsturen en doet u dat niet op tijd? Of laat u geen identiteitsonderzoek uitvoeren? Dan vervalt de tenaamstelling in ieder geval op 1 oktober 2022 en is het kentekenbewijs en de kentekenplaat niet meer geldig. U mag dan de weg niet meer op met het voertuig. Wilt u dat alsnog? Dan moet u het voertuig laten keuren op een keuringsstation. Dat kost minimaal € 140,- Ook mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de kentekenplaat. Deze dient u zelf te vernietigen of indien u dit wenst in te leveren bij de RDW door de kentekenplaat op te sturen naar:

RDW / VRD

o.v.v. LRV Conversie

Postbus 30.000

9640 RA  Veendam

Het gebruiken van een ongeldige kentekenplaat is strafbaar.