Sinds 1 januari 2021 zijn er nieuwe regels voor het rijden op de openbare weg met:

–  land- en bosbouwtrekkers
–  motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS)
–  getrokken materieel

Dealers en handelaren van (land)bouwvoertuigen krijgen mogelijk te maken met erkenningen.
Met een erkenning mag een bedrijf bepaalde diensten of handelingen uitvoeren namens RDW zoals het tenaamstellen van voertuigen. RDW geeft alleen een erkenning af als een bedrijf aan een aantal eisen voldoet. RDW houdt toezicht op alle erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens.

Heeft u de erkenning ‘bedrijfsvoorraad’?
Dan kunt u gekentekende voertuigen in de bedrijfsvoorraad aanmelden. Tot 1 januari 2025 hoeft er voor een (land)bouwvoertuig geen kentekenplaat aanwezig te zijn bij de melding in de voorraad. Bij erkenning van de handelsvoorraad wordt vaak ook een handelelaarskenteken aangevraagd.

Als u een voertuig in bedrijfsvoorraad zet/registreert dan hoeft dat niet apart verzekerd te worden voor het risico van casco.
Dan zit dat in de bedrijfsvoorraadverzekering (de rubriek “casco handelsvoorraad” indien u dit heeft afgesloten)
Wel dienen de groene platen aangemeld te worden voor het risico van WA evenals het RDB nummer.

Waarvoor is groene plaat bestemd?
Een groene plaat is bestemd voor een proefrit, testen. U kunt deze niet uitlenen aan derden. De bedrijfsvoorraad is echt bedoeld voor voertuigen bestemd voor verkoop. Niet voor verhuur.
U mag een voertuig niet uitlenen/verhuren uit service met een handelaarskentekenplaat.
Bij verhuur en/of tijdelijk uitlenen van een voertuig moet het voertuig op naam gezet geworden en dus worden voorzien van een kenteken. Dat geldt ook voor een demo object.
En deze voertuigen dienen apart aangemeld te worden voor verzekering van het WA risico.
Wat dat aan gaat is het verstandig om een aantal uitleentractoren (bij verhuur uit service, onderhoud, reparatie) op naam te stellen en te voorzien van een kenteken.

RDW kan u hier veel meer over vertellen.

Heeft u inmiddels de keus gemaakt om een aantal objecten niet als “bedrijfsvoorraad” te registreren maar op naam van uw bedrijf?
Deze kunt u dan eventueel uitlenen/verhuren uit service. Deze kentekens dienen apart aangemeld te worden bij uw verzekeraar.
Zodra deze kentekens bij u bekend zijn, ontvangen wij graag een opgave hiervan (inclusief een opgave van de bijbehorende meldcode)

Dus graag opgave van:

  • RDB nummer
  • Handelaarskentekens
  • Kentekens van de voertuigen die op naam van uw bedrijf zijn gesteld.

Tekst: MEVAS