KOM Bodemverdichting akkerbouw

Het KOM-project (Kennis op Maat) “preventie bodemverdichting in de akkerbouw “ heeft als doel het  kennisniveau over de gevolgen van bodemverdichting en de mogelijkheden om dit te voorkomen verhoogd .De doelgroepen zijn akkerbouwers, loonwerkers, studenten, docenten en grondeigenaren. Het verhoogde kennisniveau gaat ertoe leiden dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van bewerkings- en oogstmomenten, inzet van machines en teelten. Hiermee wordt een verdere verdichting van de Nederlandse ondergrond voorkomen en blijft de productie van de akkerbouw op niveau en worden de gevoeligheid voor wateroverlast en droogte beperkt.  

Om de kennis over te dragen naar de diverse stakeholders heeft de WUR (Wageningen University and Research) een aantal presentaties ontwikkeld die kunnen worden gebruikt voor onderwijs of voorlichting. Dit zijn:

  • Preventie van bodemverdichting in de praktijk. Uitleg over de grondmechanische principes van bodemverdichting en welke inzichten dit kan geven over de momenten (droog/nat) waarop met een bepaalde machine (banden, gewicht) het land (klei/zand) kan worden bewerkt of gewassen kunnen worden geoogst. Verder wordt een toelichting gegeven op het model Terranimo waarmee het risico op bodemverdichting kan worden beoordeeld.
  • Detectie van bodemverdichting. Uitleg over hoe je bodemverdichting in het veld en lab kunt detecteren. Het gaat daarop over puntmetingen (penetrologger, labmetingen, Rhoc, kuilen, zuurstof- en waterhuishouding etc.) en velddekkende metingen en metingen via de lucht (gewasgroei en vochthuishouding).  
  • Financiële gevolgen bodemverdichting en de preventie. Uitleg over de financiële schade die kan ontstaan bij  een verdichting van de bodem. Verder een financiële analyse van diverse methoden (bv drukwisselsystemen, diepwortelende gewassen, etc.) om bodemverdichting te voorkomen.
  • Sociaaleconomische aspecten van preventie. Uitleg over de sociaaleconomische redenen waarom preventie in de praktijk maar beperkt plaatsvindt. Verder een overzicht van sociaaleconomische oplossingen waardoor preventie meer aandacht kan krijgen. Het gaat daarop om Ecoregelingen, pachtcontracten, teelt- en machine innovaties, wetgeving, bewustwording in de keten, ketenafspraken etc.

De presentatie zijn interactief en geven veel ruimte voor discussie en vragen. Elke presentie incl. discussie duurt ca. 1,5 uur. Ook is het mogelijk delen van de vier presentaties te combineren. De presentaties worden aangepast aan het kennis- en opleidingsniveau van het publiek. Guido Bakema (WENR) en/of Derk van Balen (WPR) zijn de inleiders. Er zijn geen kosten verbonden aan de presentatie.

https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksprojecten-lnv/soorten-onderzoek/kennisonline/preventie-van-bodemverdichting-in-de-akkerbouw.htm