NLLD dankzij Fedecom en partners succesvol afgesloten

Vorig jaar oktober is de subsidieregeling Nederland Leert Door (NLLD) met succes afgesloten. Medewerkers van de agro, – en groentechniek als ook van Industrie & Intern transport hebben massaal gebruik gemaakt van deze door Fedecom aangereikte mogelijkheid om bijgeschoold of getraind te worden. En dat heeft onze branche behoorlijk wat extra slagkracht opgeleverd om de personeelskrapte in onze branche op korte termijn op te lossen.

Dat was ook precies de opzet van deze subsidie: het schrijnende personeelstekort in mobiele werktuigen, koudetechniek en in overige technische beroepen snel het hoofd te bieden. Dankzij enkele miljoenen verworven subsidiegeld heeft Fedecom het mogelijk gemaakt dat de branche aanzienlijk heeft mogen investeren in kennis.

Flinke boost kennisniveau

Volgens Jenny van de Bovenkamp, general manager van opleidingscentrum Aeres Tech en één van de 16 opleidingsaanbieders, heeft deze subsidie het niveau in de branche enorm verhoogd. “Deelnemers waren blij meer te leren over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Men kon zich wat breder oriënteren, wat hun kennisniveau een flinke boost gaf. De subsidie is toegekend vanwege krapte op de arbeidsmarkt na corona. En voor de mobiele werktuigen heeft dit zeker wat opgeleverd; we hebben aardig wat zij-instromers getraind die een carrièreswitch maakten richting de techniek,” zo legt Jenny uit.

Intensief en omvangrijk traject levert winst op

Fedecom heeft zich dankzij de inspanningen van haar opleidingsmanager en team volledig ingezet om een zo groot mogelijke en toepasbare subsidie te verkrijgen ten behoeve van haar leden. Dit is gelukt en velen hebben daardoor gebruik kunnen maken van deze regeling. Zo is er een speciale website gemaakt waar men zich kon aanmelden, is er ongelooflijk veel marketingmateriaal verspreid om de subsidiemogelijkheden bekend te maken en is er daarnaast tijd gestoken in hulp bij aanmeldingen. Een subsidietraject is intensief en omvangrijk; zonder de hulp van alle partners en opleiders had Fedecom dit project nooit tot een tevredenstellend einde weten te brengen. Wat is het uiteindelijke resultaat van onze inspanningen? Opnieuw volop groeimogelijkheden voor onze branche!

Personeelstekort in branche oplossen

Want, er ís voldaan aan alle voorwaarden die het ministerie stelde om ook daadwerkelijk dit geld uitgekeerd te krijgen. Alle administratie en verantwoording van budgetten zijn ingeleverd op het ministerie. Wat levert deze miljoenenboost onze branche op? Volgens Jenny is dat helder: “Deze subsidie was specifiek voor branches waar het personeelstekort enorm schrijnend was. Het bleek dat deelnemers ook heel doelgericht hun energie stopten in trainingen die te maken hebben met certificeringen en puur technische trainingen. Precies waar de branche behoefte aan heeft. Ik vond het echt jammer dat de subsidie stopte want er is nog zoveel meer potentieel te benutten met een project als deze! Dankzij deze subsidie zijn in heel Nederland een kleine 3500 trainingstrajecten gefinancierd; dat betekent een enorme injectie van kennis en vaardigheden die de mobiele techniek de komende tijd hard nodig zal hebben!” Opleiding en ontwikkeling is voor Fedecom een speerpunt; we zullen ons blijven inzetten om instroom en doorstroom mogelijk te maken.

Dankzij Fedecom en haar leden is de branche weer een stukje toekomstbestendiger geworden. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Onze gezamenlijke missie: continuïteit en innovatie kan en moet! Oftewel ‘Fedecom connects for innovation’.