Grote regionale verschillen bij registratie (land)bouwvoertuigen

Friesland en Zuid-Holland lopen achter bij de registratie van (land)bouwvoertuigen, Gelderland en Limburg doen het juist goed. Dat blijkt uit de cijfers van het eerst half jaar van de RDW. Nog maar een op de drie (land)bouwvoertuigen is geregistreerd. Vooral de werk- en wegenbouwvoertuigen en de bijzondere (land)bouwvoertuigen blijven achter.

In Friesland en Zuid-Holland is resp. 17 en 21 procent van de (land)bouwvoertuigen geregistreerd, slechts de helft van Gelderland en Limburg (43 en 42 procent). Ook Noord-Brabant (37 procent) doet het relatief goed. De RDW weet niet precies wat de verklaring is voor het verschil. Opmerkelijk is wel dat er veel meer registraties gedaan worden als het slecht weer is dan bij goed weer.

Nog maar 3 van de 10 geregistreerd
Op 1 juli zijn 164.000 van de naar schatting 550.000 voertuigen geregistreerd (30%). Dat zijn 100.000 trekkers, 43.000 aanhangwagens en getrokken machines en 21.000 zogeheten ‘motorrijtuigen met beperkte snelheid’ (MMBS). Voor 1 januari 2022 moeten alle registratieplichtige (land)bouwvoertuigen bij de RDW geregistreerd zijn om nog op de openbare weg te mogen. Dat kan via de website van de RDW voor 18 euro. Daarna is registratie alleen nog mogelijk na een veel duurdere keuring bij de RDW. Zonder kentekenbewijs mag een (land)bouwvoertuig vanaf 2022 niet meer de weg op.

Hulp bij registratie
In de eerste maanden bleek het voor de aanvragers lastig om de goede gegevens aan te leveren, zoals het chassisnummer, de handelsbenaming en het type. Het gaat om zo’n diverse groep voertuigen van diverse bouwjaren dat niet altijd eenduidig is waar de gegevens staan. Vooral het chassisnummer, ofwel het Voertuig Identificatie Nummer (VIN), is cruciaal omdat het de sleutel voor de registratie is. De RDW biedt aanvragers nu veel hulp en instructie bij het invullen. Bovendien helpt de website waarop eigenaren de aanvraag doen om de goede gegevens in te vullen.

Zorgen over motorrijtuigen met beperkte snelheid
De RDW maakt zich zorgen over de groep motorrijtuigen met beperkte snelheid. Dat zijn voertuigen die in de bouw, bij infraprojecten en in de logistiek gebruikt worden, zoals hoogwerkers, graafmachines, wielladers en heftrucks, maar ook zelfrijdende oogstmachines, toeristische wegtreintjes, rijdende winkels en teruggekeurde voertuigen. Slechts 21.000 van de verwachte 130.000 voertuigen zijn pas geregistreerd, ongeveer 16 procent. Het gaat om zo’n diverse groep eigenaren dat de RDW zich afvraagt of iedere eigenaar zich realiseert dat hij zijn voertuig moet laten registreren en zich goed moeten informeren.

Misverstanden
Uit contact met de Klantenservice merkt de RDW dat er nog misverstanden over de registratieplicht zijn. Zo is registratie nodig als het  gemotoriseerde (land)bouwvoertuig op de openbare weg harder dan 6 km/u rijdt, niet pas vanaf 25 km/u. Voor getrokken materieel geldt wel dat registratie nodig is als het op de openbare weg harder dan 25 km/u rijdt. Met openbare weg wordt ook een landweg bedoeld, of een korte oversteek van het ene naar het andere veld of een openbaar deel van het eigen terrein. Een kentekenplaat is na registratie alleen nodig voor gebruikte (land)bouwvoertuigen die 25 km/u of harder rijden op de openbare weg. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren.

Maatregelen
In overleg met de branche neemt de RDW maatregelen om meer eigenaren te motiveren hun voertuig te registreren. Zo is de communicatiecampagne uitgebreid, zijn specifieke doelgroepen gemaild en vraagt de RDW dit najaar op een aantal beurzen aandacht voor tijdige registratie.

Tabel registraties (land)bouwvoertuigen tot 1 juli 2021 naar provincie

Provincie Registraties
tot 1 juli
Totaal aantal voertuigen Percentage
Groningen 11.183 41.500 27%
Fryslân 9.970 58.500 17%
Drenthe 13.170 38.000 35%
Overijssel 13.440 54.500 25%
Flevoland 6.265 24.000 26%
Gelderland 29.890 69.000 43%
Utrecht 7.110 25.000 29%
Noord-Holland 12.290 50.000 24%
Zuid-Holland 11.018 53.000 21%
Zeeland 8.429 31.000 27%
Noord-Brabant 27.860 76.000 37%
Limburg 12.896 30.500 42%
Totaal Nederland 163.521 551.000 30%

‘Registraties tot 1 juli’ is het aantal ingediende registratieverzoeken bij de RDW tot 1 juli 2021. ‘Totaal aantal voertuigen’ is een schatting van het totale aantal (land)bouwvoertuigen (landbouwvoertuigen, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en hun getrokken materieel ) op basis van meerdere bronnen (onder meer CBS en brancheverenigingen). Naar schatting zijn er in Nederland 270.000 landbouwtrekkers, 130.000 motorrijtuigen met beperkte snelheid en 300.000 stuks getrokken landbouwvoertuigen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat slechts voor de helft van de getrokken voertuigen een registratie wordt aangevraagd. Het totale aantal (land)bouwvoertuigen per provincie is een schatting die is gebaseerd op het aantal landbouwbedrijven per provincie (bron: CBS), gecorrigeerd voor de omvang van de landbouwgrond per provincie (bron: CBS). Het aantal MMBS’en is gebaseerd op het aantal bedrijven in de landbouwsector, nijverheid, vervoer en recreatie (bron: CBS). Het totaal aantal voertuigen per provincie en het percentage registraties zijn dus niet in alle gevallen nauwkeurig.