Persbericht: Bedrijfsleven en overheid werken aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines

Innovatie bij de gewasbeschermingsmiddelen en -techniekleveranciers heeft geleid tot de ontwikkeling van een gesloten vulsysteem. Mét een gesloten vulsysteem voor spuitapparatuur behoort spetteren en morsen bij het vullen van spuitmachines tot het verleden. En daarmee worden risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid van de toepasser en voor verontreiniging van het milieu vergaand teruggedrongen in vergelijking met de huidige praktijk.

Betrokken organisaties hebben afgesproken gezamenlijk de schouders te zetten onder de implementatie en hebben voorbereidingen getroffen om de implementatie zo goed mogelijk te begeleiden.

Voor de introductie van het gesloten vulsysteem streeft de overheid naar een aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij gebruik van het gesloten vulsysteem wordt verplicht vóór 1 januari 2025. Samenwerkende partijen zullen met de overheid bespreken of en hoe in een praktisch haalbare overgangstermijn kan worden voorzien. De verplichting gaat gelden voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen in verpakkingen van 1 tot 20 liter en voor de open teelten.

De afgelopen jaren zijn de eerste systemen voor het gesloten vullen van spuitapparatuur op de markt gekomen. Bij talrijke gelegenheden zijn de systemen gedemonstreerd aan boeren, tuinders en loonwerkers. De systemen zijn als opbouw- en als stand-alone systeem beschikbaar. Alle systemen zijn geschikt voor de verpakkingen met de nieuwe easyconnect-dop.

Mechanisatiebedrijven staan klaar om het gesloten vulsysteem te monteren op de spuitapparatuur. De eerste verpakkingen met nieuwe doppen die nodig zijn voor het gesloten vulsysteem zijn ook al op de markt. De betrokken organisaties volgen en begeleiden deze ontwikkelingen nauwgezet.

De routine bij het vullen van spuitmachines verandert en dat vraagt extra aandacht in de praktijk. De verwachting is dat boeren, tuinders en loonwerkers snel zullen wennen aan de nieuwe werkwijze en ook dat de gebruikers de techniek snel gaan omarmen, vooral omdat het belangrijk is voor hun eigen gezondheid.

De voordelen van het werken met een gesloten vulsysteem zijn groot:

  1. Geen gespetter, geen gemors;
  2. Minimale blootstelling bij de toelatingsbeoordeling van de middelen;
  3. Geïntegreerd spoelen van de verpakking;
  4. Geïntegreerd afmeten van de dosering;
  5. Geen seals, die kunnen wegwaaien en water kunnen verontreinigen;
  6. Recycling van de dop van met de verpakking.

De komende periode wordt gebruikt om de regeling zo snel mogelijk af te ronden. Dan zullen ook details over eventuele uitzonderingen bekend worden.