Registreren in bedrijfsvoorraad
Vanaf nu is het ook mogelijk om via de conversieroute nieuwe (land)bouwvoertuigen in de bedrijfsvoorraad op te nemen. De RDW heeft hiervoor de webapplicatie uitgebreid met de knop “Registreren in bedrijfsvoorraad”. Bedrijven dienen te beschikken over de ‘erkenning bedrijfsvoorraad’ en kunnen met hun certificaat inloggen en voertuigen registreren in bedrijfsvoorraad.

Communicatie met de RDW
Fedecom voert intensief overleg met de RDW opdat voertuigeigenaren voor informatie terecht kunnen bij een helpdesk van RDW. Ook zal RDW zich inspannen om de informatie op de website beter inzichtelijk te maken.
Volledigheidshalve: de diensten om te registreren zijn te vinden op www.rdw.nl/registreren.
Alle RDW FAQ’s en factsheets staan op rdw.nl, te benaderen via de homepage, volledig naar beneden scrollen en op dossier (land)bouwvoertuigen klikken. Het resultaat is https://www.rdw.nl/over-rdw/actueel/dossiers/nieuwe-regels-voor-landbouwvoertuigen. Onderaan deze pagina staan de FAQ’s en factsheets.

Nieuwe (land)bouwvoertuigen en kentekenplaatplicht
Nieuwe (land)bouwvoertuigen mogen uitsluitend na registratie en voorzien van een kentekenplaat worden uitgeleverd aan de klant.
Tot 1 juli a.s. zijn hiervoor twee routes mogelijk nl. route keuren/identificatie en registratie of de conversieroute.

Keuren/identificatie en registratie
Fabrikanten, importeurs of dealers bieden hun voertuigen aan bij de RDW ter (keuring), identificatie en registratie.
https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/voertuig-keuren/keuringsafspraak-landbouwvoertuig-bouwvoertuig-en-mobiele-machine-maken
Let op: voorwaardelijk voor registratie is een goedkeuringsdocument: zijnde Europese of Nationale typegoedkeurig of individueel goedkeuringscertificaat.

Registratie via de conversieroute
Fabrikanten, importeurs of dealers registreren hun voertuigen online www.rdw.nl/registreren
Let op: ook zonder een technische beoordeling/identificatie dient het voertuig te beschikken over een goedkeuringsdocument: zijnde Europese of Nationale typegoedkeurig of individueel goedkeuringscertificaat; een mobiele machine wordt via deze werkwijze geregistreerd als motorrijtuig met beperkte snelheid.