De overheid heeft miljoenen vrijgemaakt voor trajecten die erop gericht zijn ‘leren en ontwikkelen’ te stimuleren. Ook voor bedrijven in de mechanisatiebranche staan deze subsidiegelden ter beschikking. De zogenaamde SLIM-regeling is erop gericht de leercultuur te verbeteren en kennisoverdracht te bevorderen. Eventueel met hulp van een bureau voor loopbaan- en competentieontwikkeling kunnen werknemers en werkgevers een traject ingaan om slimmer te werken.

Raymond Sweers van het bureau Sweeburg adviseert organisaties en hun medewerkers bij het verbeteren van processen die horen bij leren en beter presteren. Hij heeft talloze voorbeelden van ondernemingen die hulp nodig hebben bij het beter managen van hun onderneming. Een bedrijf is bijvoorbeeld flink gegroeid en de ondernemer heeft hulp nodig bij het delegeren van het werk, verantwoordelijkheden en verbeteren van zijn skills. Dit vraagt iets van de ondernemer zelf, maar ook van zijn medewerkers. Taken moeten worden herzien, gedelegeerd en het monitoren van werkprocessen dient over meerdere personen te worden verdeeld. Kortom; medewerkers moeten meegroeien met het bedrijf. Daardoor wordt de kans dat ze langer blijven groter.

Andere skills ontwikkelen

“De SLIM-subsidie is speciaal bedoeld voor dit soort cases,” legt Raymond uit. “Er zijn vraagstukken binnen een bedrijf die een positief antwoord nodig hebben en die de verdere ontwikkeling van een onderneming zal bevorderen. Zo moeten klachten als kansen worden gezien en fouten als krachtige leermomenten. Het vakmanschap is er vaak wel, maar door een voortdurende werkdruk en snelle technische innovatie is er weinig ruimte om andere werkskills – bijvoorbeeld leiderschap of kennisoverdracht – te ontwikkelen.” Een ondernemer komt in de problemen waardoor het werkplezier van iedereen gaat lijden onder een soms onnodige hoge workload. Inefficiëntie en verspillingen met de PLV-methode (professionaliseren, leren en verbeteren) aanpakken maakt dat het werkplezier toeneemt, er een efficiëntere bedrijfsvoering ontstaat en de klanten tevredener zijn.

Slimmer werken levert voordeel op

Volgens Raymond is het goed te werken aan andere skills dan alleen vakmanschap. “Een goede voetballer is niet automatisch een goede trainer. Dus iemand die de techniek perfect beheerst, is niet automatisch een goede leidinggevende of praktijkbegeleider. De subsidie is gericht op leren en ontwikkelen. Aandacht voor skills die niet vakinhoudelijk zijn, maar juist focussen op andere vaardigheden die ‘slimmer werken’ mogelijk maken. En dat is een proces dat binnen een bedrijf flink wat voordeel kan opleveren. Denk aan het verbeteren van werkskills zoals klantgerichtheid, kostenbewust handelen, kritisch denken, samenwerken, oplossingsgerichtheid en nog efficiënter werken,” licht Raymond toe.

Subsidie voor scholing of ontwikkeling

De SLIM-subsidie is ook bedoeld om te onderzoeken welke scholings- of ontwikkelbehoeften er zijn onder personeel. Daar vallen ook loopbaan- of ontwikkeladviezen onder. Soms is het zinvol het hele bedrijf te laten ‘doorlichten’ en interviews te houden met medewerkers. Het geeft inzicht in wat het bedrijf en het personeel nodig hebben aan opleiding, coaching of verbeteringen in de werkprocessen. Er zijn talloze voorbeelden waarbij de samenwerking tussen verkoop, magazijn, werkplaats en administratie veel beter kan. Raymond: “De werkdruk is op dit moment overal erg hoog. Medewerkers nog meer laten werken dan ze al doen is bij veel bedrijven niet meer mogelijk. Het risico dat medewerkers vertrekken neemt toe. Dan is er nog maar één optie: slimmer gaan werken.”

Zoekt u meer werkplezier in het bedrijf, een efficiëntere manier van werken en een hogere klanttevredenheid?

Neem contact op met uw branchevereniging Fedecom. Opleidingsmanager Wim Overeem, tel: +31 6 57 401 564, brengt u in contact met opleidingsspecialisten en geeft desgewenst uitleg over de SLIM-subsidie.

Kijk voor de SLIM regeling ook op de website uitvoeringvanbeleidszw.nl voor antwoorden op uw vragen.