Stop GPS diefstal

Fedecom, Politie Nederland, Cumela, Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland, ZLTO, en VNONCW hebben op 28 september 2023 samen met veel experts uit de sector de koppen bij elkaar gestoken over dit onderwerp.
Die dag zijn kennis en ervaringen gedeeld en is er een actieprogramma opgesteld.
Eén van de acties is het maken van een flyer met hierop tips en trucs om diefstallen zoveel als mogelijk te voorkomen.

GPS-apparatuur en schermen kosten al snel enkele tienduizenden euro’s per set. Dit maakt deze
apparatuur aantrekkelijk voor Oost-Europese dadergroepen. In 2022 zijn er ongeveer 130 inbraken bij
bedrijven geweest waar GPS-apparatuur en schermen zijn gestolen. In veel gevallen zijn meerdere
systemen buit gemaakt. De diefstallen hebben grote directe en indirecte schades tot gevolg.