Subsidiemogelijkheden landbouwondernemers in het werkgebied Waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijnland

Landbouwondernemers in de werkgebieden van de Waterschappen HHNK en Rijnland kunnen subsidie aanvragen op maatregelen om duurzaam en waterbewust te ondernemen. Via het Landbouwportaal kunnen landbouwondernemers subsidie aanvragen voor maatregelen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.

Eén van de thema’s is de bevordering van een zo efficiënt mogelijk gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn een aantal (technische) maatregelen waarop het mogelijk is subsidie te krijgen zoals gesloten vulsystemen, driftreducerende technieken, (continue) reinigingssystemen, ed. De complete lijst met alle maatregelen en subsidiepercentages is te vinden via (HHNK) of via Rijnland (voor leden).