Subsidieregeling Investeren in groen-economische systemen en technieken geopend

Fedecom is blij met de regeling die subsidie tot 75 procent op nieuwe landbouwmachines mogelijk maakt. De regeling is door het Ministerie per direct geopend en kan door landbouwers via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) aangevraagd worden. De subsidie is bedoeld voor investeringen in onder meer landbouwmachines t.b.v. precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor ondernemers van 41 jaar of ouder is het subsidiebedrag 60% van de investering; voor jonge boeren (t/m 40 jaar) is de subsidie 75%. De minimale subsidie is € 25.000; de maximale subsidie € 150.000. Elk bedrijf kan maximaal voor twee investeringen subsidie ontvangen.

Investeren in groen-economisch herstel is een van de twee subsidies van het Economisch Herstelfonds. Het Europese fonds moet de landbouwsector helpen economisch sterker te worden na de uitbraak van corona. Aanvragen voor de subsidie moeten uiterlijk 14 februari 2022 zijn gedaan.

Punten op basis van duurzaamheid
De beoordeling van de aanvragen gaat op basis van een puntensysteem. Aan elke investering wordt een bepaald aantal punten meegegeven. De lijst met investeringen die in aanmerking komen voor de regeling is hier te vinden. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget zullen de aanvragen met de laagste aantallen punten geen toekenning ontvangen.

Bijzondere mogelijkheden voor samenwerkingsprojecten
Daarnaast biedt de regeling ook subsidie voor het opzetten van ideeën voor samenwerkingsverbanden, die samen met boeren werken aan een project om de landbouwsector duurzamer en economisch sterker te maken. Voor de branche relevante projecten kunnen liggen op het terrein van innovatieve digitalisering, gebiedsgerichte pilot en/of beperking ammoniakemissie. Deze mogelijkheid is ook beschikbaar voor dealers en fabrikanten die in samenwerking met landbouwers een projectidee indienen.

Meer informatie over subsidie voor investeren in groen-economisch herstel?
Nadere informatie over de regeling is te vinden op de website van de RVO. Boeren kunnen hun aanvraag vanaf 20 december doen via mijnRVO. Ook accountants en agrarische adviesorganisaties helpen boeren bij het indienen van deze aanvraag.