De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van een aanvraag met onderbouwing aangeleverd door Fedecom, geoordeeld dat de spuittechniek veldspuit met verlaagde spuitboom in combinatie met spuitdoppen uit DRD-klasse 75% met tophoek van maximaal 90°, ingedeeld kan worden in DRT-klasse 95%.

Bijbehorende randvoorwaarden zijn een spuitdopafstand van 25 cm, een spuitdophoogte van maximaal 30 cm en gebruik van een bijbehorende kantdop uit ten minste DRD-klasse 50%’.

De spuittechniek is opgenomen in tabel 1 van de DRT-lijst. De nieuwe versie van de DRT-lijst en het aangepaste informatieblad zijn te vinden op: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/.

Fedecom is verheugd dat op onze aanvraag met onderbouwing van WUR, de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft geoordeeld dat de spuittechniek veldspuit met verlaagde spuitboom in combinatie met spuitdoppen uit DRD-klasse 75% met tophoek van maximaal 90°, ingedeeld kan worden in DRT-klasse 95%.

DRT-lijst d.d. 4 april 2022