Uitbreiding lijsten met Drift Reducerende Technieken (DRT-lijst) en Drift Reducerende (spuit)Doppen (DRD-lijst)

De DRT-lijst is uitgebreid met de spuittechnieken Dominiak dwarsstroomspuit Streamline met Driftreductiesysteem (DRS) en Dominiak dwarsstroomspuit Rechte mast en Hollandse mast met Driftreductiesysteem (DRS) in DRT-klasse 99%.

De DRT-lijst is uitgebreid met de spuittechnieken MITTERER dwarsstroomspuit VR met Air Adjustment System (AAS) in DRT-klasse 99% en de MITTERER dwarsstroomspuit VV met Air Reduction System (ARS) in DRT-klasse 97,5%.

Tevens is de naamswijziging van MagGrow naar MagrowTec doorgevoerd in de DRT-lijst en het informatieblad van de veldspuit met dit magnetisch systeem met verlaagde spuitboom.

De DRD-lijst is uitgebreid met de spuitdoppen TeeJet AITTJ60-11005VP, HARDI NanoDrift ND 02, 025, 03 en 05, Agrotop TurboDrop TD-XL-D 110-02 en Agrotop TurboDrop TD-XL 80-015 en 80-02.

Verder is in de DRD-lijst voor een aantal spuitdoppen de vervaldatum met 5 jaar verlengd of een opgebruikdatum in de DRD-lijst opgenomen.

DRT-lijst – Dominiak dwarsstroomspuit Streamline

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft na beoordeling van een aanvraag met onderbouwing aangeleverd door Dominiak Fruitmachines, de spuittechniek

Dominiak dwarsstroomspuit Streamline met Driftreductiesysteem (DRS) met een hoogte van 2,88 meter in combinatie met spuitdoppen DRD-klasse 95% en aangepaste instellingen van de luchtondersteuning in de buitenste 6 rijpaden ingedeeld in de DRT-klasse 99%. De spuitdoppen op het ronde deel aan de bovenkant van de spuitmachine (3 doppen links en 3 doppen rechts) moeten dicht zijn en mogen dus niet worden gebruikt. Overige instellingen zijn een maximaal toerental van 270 rpm op de aftakas, lage luchtinstelling, eenzijdig bespuiten van de buitenste fruitgewasrij, alleen perceel inwaarts en een maximale rijsnelheid van 8 km/uur. Deze spuittechniek met DRT-klasse 99% is opgenomen in tabel 3 van de DRT-lijst.

DRT-lijst – Dominiak dwarsstroomspuit Rechte mast en Hollandse mast

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft na beoordeling van een aanvraag met onderbouwing aangeleverd door Dominiak Fruitmachines, de spuittechniek Dominiak dwarsstroomspuit Rechte mast (met een hoogte van 3,00 of 3,20 meter) en Hollandse mast (met een hoogte van 3,00 meter) met Driftreductiesysteem (DRS) in combinatie met spuitdoppen DRD-klasse 95% en aangepaste instellingen van de luchtondersteuning in de buitenste 6 rijpaden ingedeeld in de DRT-klasse 99%.

Overige instellingen zijn volledig geopende luchtgeleidingskleppen bovenop de dwarsstroomspuit, een maximaal toerental van 270 rpm op de aftakas, lage luchtinstelling, eenzijdig bespuiten van de buitenste fruitgewasrij, alleen perceel inwaarts en een maximale rijsnelheid van 8 km/uur. Deze spuittechniek met DRT-klasse 99% is opgenomen in tabel 3 van de DRT-lijst.

DRT-lijst  – MITTERER dwarsstroomspuit VR met AAS

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft na beoordeling van een aanvraag met onderbouwing aangeleverd door MITTERER Professional Sprayers, de spuittechniek MITTERER dwarsstroomspuit VR uitgerust met het Air Adjustment System (AAS) in combinatie met spuitdoppen DRD-klasse 90% en aangepaste instellingen van de luchtondersteuning in de buitenste 4 rijpaden ingedeeld in de DRT-klasse 99%. Overige instellingen zijn een maximaal ventilatortoerental van 1100 rpm, vaste hellingshoeken van alle 6 ventilatoren (boven links en rechts -10°, midden links en rechts 0° en onder links en rechts +10°), eenzijdig bespuiten van de buitenste fruitgewasrij, alleen perceel inwaarts en een maximale rijsnelheid van 8 km/uur. Deze spuittechniek met DRT-klasse 99% is opgenomen in tabel 3 van de DRT-lijst.

DRT Lijst – MITTERER dwarsstroomspuit VV met ARS

De TCT heeft na beoordeling van een aanvraag met onderbouwing aangeleverd door MITTERER Professional Sprayers, de spuittechniek MITTERER dwarsstroomspuit VV uitgerust met het Air Reduction System (ARS) in combinatie met spuitdoppen DRD-klasse 90% en aangepaste instellingen van de luchtondersteuning in de buitenste 4 rijpaden ingedeeld in de DRT-klasse 97,5%. Overige instellingen zijn een maximaal ventilatortoerental van 740 rpm (lage luchtinstelling) te bereiken door een lage stand van de ventilatorversnellingsbak (“schildpad-stand”) in combinatie met een aftakastoerental van maximaal 300 rpm of een hoge stand van de ventilatorversnellingsbak (“haas -stand”) in combinatie met een aftakastoerental van maximaal 210 rpm, eenzijdig bespuiten van de buitenste fruitgewasrij, alleen perceel inwaarts en een maximale rijsnelheid van 8 km/uur. Deze spuittechniek met DRT-klasse 97,5% is opgenomen in tabel 3 van de DRT-lijst.

DRT Lijst – Veldspuit met MagrowTec magnetisch systeem met verlaagde spuitboom

Er heeft een naamswijziging plaatsgevonden voor het MagGrow magnetisch systeem. De oude naam MagGrow is vervangen door de nieuwe naam MagrowTec. Deze wijziging is doorgevoerd in tabel 1 van de DRT-lijst en het informatieblad van deze spuittechniek.

DRD-lijst – uitbreiding en aanpassingen

Uitbreiding

Tabel 1a in de DRD-lijst is uitgebreid met de indeling van de spuitdoppen:

 • TeeJet AITTJ60-11005VP in DRD-klasse 50% en DRD-klasse 75%;
 • HARDI NanoDrift ND 02 en 025 in DRD-klasse 50% en NanoDrift ND 03 en 05 in DRD-klasse 50% en DRD-klasse 75%;
 • Agrotop Turbodrop TD-XL-D 110-02 in DRD-klasse 75%.

Tabel 1b in de DRD-lijst is uitgebreid met de indeling van de spuitdoppen:

 • Agrotop TurboDrop TD-XL 80-015 en 80-02 in DRD-klasse 75% (toepassing op verlaagde spuitboom).

Aanpassingen vervaldatum en opgebruikdatum van spuitdoppen in tabel 1a

 • De vervaldatum voor de Agrotop TurboDrop HiSpeed 025, 03, 04 en 05 is aangepast.
 • De vervaldatum voor de TeeJet AI3070-03 is aangepast.
 • De vervaldatum voor de TeeJet DG 11004VS is aangepast.
 • De vervaldatum voor de TeeJet XR 11006VS en XR 11008VS is aangepast.
 • De vervaldatum voor de TeeJet DG 110-03 is niet verlengd en hiervoor is een opgebruikdatum (opgebruiktermijn van 2 jaar) opgenomen.
 • De vervaldatum voor de TeeJet TT 110-02VP en 110-03VP is niet verlengd en hiervoor is een opgebruikdatum (opgebruiktermijn van 2 jaar) opgenomen.
 • Voor de TeeJet TTJ60-11006VP is een opgebruikdatum (opgebruiktermijn van 2 jaar) opgenomen.

De nieuwe versie van de DRD-lijst en DRT-lijst en de (aangepaste) informatiebladen zijn te vinden op: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/