Uitnodiging voor Werkplaatschefs: kom naar AgroTechniek Holland/GroenTechniek Holland

In maart organiseerde Aeres Tech in Ede de ‘Dag van de Werkplaatschef’. Op deze dag vertelden verschillende sprekers hoe je jouw werkplaats het best kunt managen. Oud-wielrenner Gert Jacobs vertelde bijvoorbeeld over het belang van samenwerken, om een zo krachtig mogelijk team te vormen. Tijdens workshops kregen deelnemers inzichten en tips, over onderwerpen als het managen van stress op de werkvloer en over hoe om te gaan met verschillende generaties binnen een bedrijf.

Terugkijkend op een succesvolle dag, beloofden wij een verdiepingsmoment te organiseren. Hier praten wij verder over alle onderwerpen die aan bod kwamen op deze dag. Deze dag organiseren wij tijdens AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland, 11 t/m 14 september 2024 in Biddinghuzien. Was je aanwezig bij de Dag van de Werkplaatschef en wil je meer leren? Of heb je het gemist en wil je alsnog skills aanleren om je staande te houden in de dynamiek van de landbouwmechanisatie? Kom dan naar AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland 2024.