De maatregelen ter beperking van de verspreiding van het corona-virus zijn verder aangescherpt. Vanaf zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Dat houdt in dat na 21.00 uur en voor 4.30 uur mensen niet buiten mogen zijn. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus en komen we hopelijk zo snel mogelijk uit de lockdown. Moeten u en/of uw medewerkers een storing verhelpen of een service voor de klant verlenen, dan is het noodzakelijk een eigen verklaring én een werkgeversverklaring bij u te hebben.

De avondklok raakt uiteraard de bedrijven in de branche. Werkzaamheden ten behoeve van het verhelpen van storingen of verrichten van service aan machines en installaties moeten soms in de tijden waar de avondklok van toepassing is worden uitgevoerd. Voor dit soort situaties wordt een uitzondering in de regeling gemaakt, maar dan moeten de betreffende medewerkers en het bedrijf over een verklaring beschikken; deze mensen zullen het formulier ‘Eigen verklaring’, plus een Werkgeversverklaring bij zich moeten hebben. De formulieren zijn op de overheidssites geplaatst en verkrijgbaar. Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok. De verklaringen dienen getoond te kunnen worden op papier of als een digitaal persoonlijk document op de smartphone of tablet.

Fedecom drukt u op het hart om verantwoord om te springen met het verstrekken van een werkgeversverklaring. Immers, alleen samen krijgen we corona onder controle.